Çözücü Üyelik Koşulları

ÇÖZÜCÜ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Çözücü platform hizmetini kullanmadan önce, bu Sözleşme’nin (“Sözleşme”) tamamını dikkatle okuyunuz. Bu Sözleşme, Kullanıcı ve Çözücü platformu (“Doping Bilişim Teknolojileri A.Ş.” veya “Doping Bilişim”) arasındaki şart ve sorumlulukları düzenler. 

Çözücü üyelik işlemini gerçekleştirmekle; bu metni okuduğunuzu, anladığınızı ve buradaki Sözleşme ile bağlı olduğunuzu, bu bakımdan işlem yapma yetkisine sahip tam ehliyetli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olursunuz. 18 yaşından küçük olmanız halinde Çözücü uygulamasını velinizin/vasinizin onayı ile kullanabileceğinizi kabul edersiniz.

Üyelik Sözleşmesi’ne, Çözücü hesabınızdan ulaşabilirsiniz.

 

 

 • TARAFLAR

 

Bu Sözleşme, Çözücü platformunun sahibi, aracı hizmet sağlayıcı Doping Bilişim Teknolojileri A.Ş. (“Doping Bilişim”) ile platform üzerinden hizmet alan gerçek kişi (“Kullanıcı”) arasında düzenlenmiştir.  

 

Doping Bilişim Adres ve İletişim Bilgisi

Adres: Çifte Havuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi Kuluçka Merkezi B2 Blok No:151/1g/205 Esenler İstanbul

Vergi No – Vergi Dairesi: 3101275788 Esenler Vergi Dairesi

MERSİS No: 0310127578800001

Telefon (Müşteri Hizmetleri): 0 212 236 74 41

E-mail: [email protected] 

Web Adresi: www.cozucu.app  

 

 

 • TANIMLAR

 

Çözücü: Tüm hakları Doping Bilişim’e ait Çözücü websitesi, üye kullanıcıların hizmet aldığı “Çözücü” ve üye Uzman(lar)ın hizmet sağladığı “Çözücü Uzman” mobil uygulamaları ve Doping Bilişim tarafından Çözücü hizmetlerine yönelik diğer dijital ortamlar üzerinden yürütülen aracı platform hizmetlerini ifade eder. Çözücü, bu Sözleşme’de detayları belirtildiği şekilde, hizmet sağlayanların (“Uzman”) ve hizmet alıcısı kullanıcılardan (“Kullanıcı”) gelen soruları çözmesine aracı hizmet sağlayıcı dijital platformdur.

DOPİNG BİLİŞİM: Çözücü’ nün yaratıcısı, uygulamanın telif hakları dahil tüm haklarının münhasıran sahibi ve tasarruf yetkisini haiz şirketi ifade eder.

Uzman: Kullanıcı’dan gelen soruları çözmeye yetkili ve uygulama üzerinden bu yönde hizmeti sunan; Çözücü Uzman uygulamasına hizmet sağlayıcı sıfatıyla üye olan gerçek kişileri ifade eder.

Kullanıcı: Bu Sözleşme’nin hüküm ve koşulları altında, Çözücü uygulaması üyesi olup platform üyesi Uzman(lar)a soru gönderme ve çözümlerini  alma amacıyla Çözücü uygulamasını kullanan kişileri ifade eder. 

Soru Havuzu: Çözücü Uzman Platformunda, Uzman’ın yetkin olduğu branşlarda Kullanıcı(lar)dan uygulamaya gönderilen soruların toplandığı arayüzü ifade eder.

Soru: Kullanıcı’nın Matematik/ Geometri, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, Tarih, Coğrafya, Fizik, Kimya, Biyoloji, Felsefe ve İngilizce branşlarına ilişkin Soru Havuzu’na ilettiği her bir soruyu ifade eder. 

Çözüm: Platform üyesi Uzman(lar)ın Çözücü üzerinden, Soru çözümüne ilişkin oluşturduğu; kayıtlı sunum, görsel, metin, video, grafik, ses kayıtları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü çözüme yönelik anlatım içeriğini ve bu bakımından her bir Soru bakımından Kullanıcı’ya sağlanan her bir çözüm hizmetini ifade eder. 

Market: 

 • Çözücü Uygulamasında Çözüm kredisi (“kredi”) satın almaya yarayan ya da 
 • Doping Hafıza ürünü ile Hediye Kredi sahibi kişinin, Doping Hafıza hesabında yer alan Çözücü Hediye Kredi için tanımlanan KOD vasıtasıyla kredilerini Çözücü hesabına tanımlamalarına yarayan arayüzdür.  

 

Kredi: Kullanıcı’nın Çözüm hizmeti alırken uygulama içinde sahip olarak harcadığı her bir Soru hakkını ifade eder. 

 

Hediye Krediler: Belirli Doping Hafıza ürünlerine hediye olarak dahil edilen, Çözücü deneme sınavlarında belirli başarı sıralamasında olan ve diğer hallerde Kullanıcı(lar)ya Doping Bilişim’in hediye ettiği Çözücü Kredi’leridir. Kullanıcı(lar) Hediye Krediler’ini, kendilerine bu gibi hallerde sağlanan kod ile Çözücü üyelik hesaplarına tanımlayabilirler. 

 

 

 • ÇÖZÜCÜ HİZMETİ KAPSAMI
 • Bu Koşullar, Kullanıcı’nın Çözücü’ye başvuru, üyelik ve Çözücü’yü kullanmalarına ilişkin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.
 • Çözücü, platformda yer alan branşlarda, Kullanıcı’nın Uzman’dan Çözüm hizmeti almasını sağlayan altyapı ve mobil uygulama hizmetlerini (“uygulama” ya da “platform”) sunar.  

 

 

 

 • ÜYELİK ve ÇÖZÜCÜ’NÜN KULLANIMI
 • Çözücü uygulaması üzerinden, Uzman(lar)dan Çözüm hizmeti almak isteyen kişiler uygulamaya üye olarak uygulama aracılık hizmetinden yararlanabilir. Üyelik işlemi, üyelik formunda gerekli bilgilerin doldurulması ve gerektiğinde veli onay sürecini tamamlayarak gerçekleştirilir. (Üyelik başvurusunda verilen bilgilerin Çözücü tarafından toplanması bakımından, 6698 sayılı sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca düzenlenmiş Çözücü Kullanıcı Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.)
 • Kullanıcı Hediye Krediler’i Çözücü uygulamasında tanımlayabilmek için şu aşamayı takip eder: Hediye Kredi edindiği halde sahip olduğu “Hediye Kredi Kodu”nu Market’te yer alan “Kod ile Yükleme” sekmesi ile Çözücü hesabına tanımlar.

 

 

 

 • GENEL HÜKÜMLER
 • Kullanıcı, Çözücü Uygulamasına üye olurken verdiği bilgilerin doğru olduğunu; aksi halde uygulamanın kullanılamamasından ya da buna ilişkin doğabilecek Kullanıcı zararlarından Doping Bilişm’in sorumlu olmayacağını beyan ve kabul eder.
 • Kullanıcı, Kredi’sini ya da Hediye Krediler’ini yalnızca bizzat kendisinin kullanılabileceğini; Kullanıcı dışında hesap sahibi olmayan, yetkisiz kişilerin uygulamadan yararlanıldığının tespiti halinde, bu Sözleşme’de belirtildiği üzere bildirimle üyeliğinin askıya alınabileceğini ya da süresiz olarak sona erdirilebileceğini kabul ve beyan eder.

 

 

 

 • Kullanıcı, Uzman(lar)a uygunsuz, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, Uzman(lar)ı rahatsız edici ve taciz edici herhangi bir içerik iletemez. Aksi halde, Çözücü üyeliğinin askıya alınabileceğini ya da süresiz olarak sona erdirilebileceğini kabul ve beyan eder. Bu tür davranışlarda bulunan Kullanıcı’nın Doping Hafıza kullanıcısı olması halinde Doping Hafıza ürünün de erişimine kapatılabileceğini bilir ve kabul eder. 
 • Kullanıcı, Çözücü’yü Bu Sözleşme’nin ayrılmaz hükümleri olan Kullanım Şartları (11. madde vd.) dahilinde kullanır. Kullanıcı, yasalara ve hukuka aykırı bir amaç için ya da Doping Bilişim’in fikri ve sınai haklarına tecavüz edecek bir şekilde kullanımlar bakımından hukuki, cezai ve idari olmak üzere aleyhine her türlü yasal yola başvurulacağını beyan ve kabul eder.
 • Kullanıcı, Doping Bilişim’in herhangi bir başarı ya da sonuç taahhüdünde bulunmadığını bilir ve kabul eder. Çözücü’nün, Kullanıcı’nın subjektif beklentisine uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde Doping Bilişim sorumlu değildir.
 • Kullanıcı, Uzman ile herhangi bir amaçla ve herhangi bir iletişim bilgisi paylaşamaz. Çözücü üzerinden, Kullanıcı’nın Çözücü uygulaması dışında Uzman ile iletişime geçmesi ya da iletişime geçmeye yönelik davranışları yasaktır. Aksi halde, Kullanıcı’nın bundan doğan zararlarından Doping Bilişim sorumlu değildir. Ayrıca buna aykırı davranışların tespiti halinde, Kullanıcı’nın hesabı Çözücü tarafından askıya alınabilir ya da üyeliği süresiz olarak derhal sona erdirilebilir. Kullanıcı, aykırı davranışlarından doğan Doping Bilişim’in zararlarına ilişkin olarak sorumludur. 

 

 

 

 • KULLANICI’NIN ÇÖZÜCÜ UYGULAMASINA SORU GÖNDERME KRİTERLERİ
 • Kullanıcı, Soru Havuzu’na ilettiği Soru’nun niteliği; herhangi bir okul, üniversite, resmi ya da özel kurumlar tarafından gerçekleştirilen sınavlar, ödevler bakımından ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, kopya ya da aldatma eylemine yönelik olamaz. Aksi durumda Kullanıcı, Soru’suna yönelik Uzman’den Çözüm hizmeti alamayacağını bilir. Kullanıcı, bu nedenle, alamadığı hizmet bakımından Doping Bilişim’in kredi ya da para iadesi gerçekleştirmeyeceğini kabul eder.  
 • Kullanıcı, Soru’nun fotoğrafını çekerken; fotoğrafın bulanık olmamasına, okunabilir ve Soru’nun tamamının görülebilir olmasına dikkat eder.
 • Her bir Kredi yalnızca bir Soru bakımından verilen Çözüm hizmetini içerir. Kullanıcı’nın birden fazla soruyu birlikte atması halinde Uzman dilediği soruyu seçerek cevaplandırır ve bu bakımdan Kullanıcı Çözüm hizmetini almadığını iddia edemez. 
 • Kullanıcı, Soru’nun bu Sözleşme’nin 5. hükmü kapsamında olmasına dikkat eder. 

 

 

 

 • KREDİLERİN KULLANIM SÜRESİ
 • Hediye Krediler, Kullanıcı’nın hesabına tanımlanmasından itibaren, Kullanıcı’nın ara sınıf olması halinde eğitim-öğretim yılı sonuna kadar; Kullanıcı’nın sınava hazırlık grubunda olması halinde sınav tarihine kadar kullanılabilir. 
 • Market’ten alınan Kredi, Kullanıcı hesabına tanımlanmasından itibaren bir yıl süre ile kullanılabilir. 
 • Bu tarihler sonunda kullanılmayan krediler Kullanıcı hesabından silinir. Kullanıcı’nın süre sonuna kadar haklarını kullanmaması halinde, ücret iadesi gerçekleştirilmez (Bkz. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m.15/1-ğ).

 

 

 

 • SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 
 • Kullanıcı, Doping Bilişim’in Çözücü uygulama kapsamını ve niteliğini tek taraflı olarak belirlediğini kabul eder. 
 • Çözücü’de ve/veya Üyelik Sözleşmesi’nde gerçekleştirilecek değişiklikler, Kullanıcı’ya öncesinde bildirilir ve değişiklikler bildirim tarihinden itibaren on beş günlük sürenin sonunda yürürlüğe girer. Bu süre boyunca Kullanıcı’nın derhal ve tazminatsız fesih hakkı mevcuttur. Bu süre sonunda Kullanıcı, Çözücü hizmetlerini kullanmaya devam etmekle Çözücü’de ve/veya Üyelik Sözleşmesi’nde gerçekleştirilen değişiklikleri kabul etmiş sayılır.
 • Yukarıda belirtilen süre, Kullanıcı’nın teknik geliştirme yapılmasını gerektiren haller ile hizmet bedellerinde aleyhe değişiklik, platform hizmetinin kısıtlanması, askıya alınması veya sonlandırılması, Kullanıcı aleyhine yeni cezai şart getirilmesi, hak ve menfaat dengesinin Kullanıcı aleyhine bozulması gibi sonuçlar doğuran hallerde otuz gün olarak uygulanır. Bu tür değişikliklerde Kullanıcı’nın derhal ve tazminatsız fesih hakkına ek olarak, talep halinde Kullanıcı’nın Çözücü hesabında olan Kredi(ler)e ilişkin ücret iadesi gerçekleştirilir. Bununla birlikte, ücret iadesi Hediye Krediler bakımından söz konusu değildir. Bu süre sonunda Kullanıcı, Çözücü hizmetlerini kullanmaya devam etmekle Üyelik Sözleşmesi’ndeki değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

 

 

 

 • ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
 • Kullanıcı, Çözücü üyeliğini herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle sona erdirmeyi talep edebilir. Doping Bilişim, ilgili işlemi gerçekleştirmek için en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde Kullanıcı’yı süreçle ilgili bilgilendirir. Bu halde, Kullanıcı’nın cayma hakkının bulunmaması nedeniyle, Çözücü hesabında bulunan bakiye Kredi’lerin (Hediye Krediler dahil) ücret iadesi gerçekleştirilmez (Bkz. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m.15/1-ğ).
 • Kullanıcı’nın bu Sözleşme’ye, hukuka, ahlaka ve etik ilkelere ayrı davranışta bulunması, hesabında şüpheli işlemlerin tespiti, Kullanıcı hakkında alınan şikayet ya da bildirimin olması halinde Doping Bilişim, Kullanıcı’nın platform üyeliğini tamamen Doping Bilişim inisiyatifinde olarak derhal askıya alabilir ya da üyeliğini süresiz olarak bildirimle sonlandırabilir. Ayrıca Doping Bilişim’in, Kullanıcı’nın aykırı davranışlarına ilişkin olarak Kullanıcı’ya karşı ileri sürebileceği hukuki, cezai her türlü yasal hakları saklıdır. 
 • Mevzuattan kaynaklanan sebeplerle veya kamu düzenini ilgilendiren, gecikmesinde sakınca bulunan ya da dolandırıcılık, veri ihlali veya diğer siber güvenlik risklerini içeren durumlarda Çözücü hizmeti derhal kısıtlanabilir, askıya alınabilir veya sonlandırılabilir. Kısıtlama, askıya alma ve sonlandırmanın gerekçesi Kullanıcı’ya gecikmeksizin bildirilir.
 • Kullanıcı üyeliğinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde Kullanıcı’nın kişisel verileri, Doping Bilişim tarafından, kişisel verilerin korunmasına ilişkin yayınladığı politikalar ve ilgili mevzuat hükümlerince öngörülen şekilde ve sürede saklanmaya devam eder.

 

 

 

 • FİKRİ MÜLKİYET İHLALİ ŞİKAYET BAŞVURUSU

 

Doping Bilişim, aracılık hizmetleri yürütmesi nedeniyle Çözücü üzerinden gerçekleştirilen hizmet içeriklerini denetlemek ya da incelemekle yükümlü değildir. Bununla birlikte, Doping Bilişim üçüncü kişilerin fikri mülkiyetlerine önem verir. Bu nedenle, fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline yönelik şikayetler, ilgili mevzuatta belirtilen şartları sağlaması şartıyla Çözücü üzerinden ya da  Yıldız Teknopark, Yıldız Teknik Üniversitesi, Çifte Havuzlar Mahallesi, Eski Londra Asfaltı Caddesi, Kuluçka Merkezi B2 Blok No:151/1G Kapı No:205 ESENLER / İSTANBUL adresine noter aracılığıyla iletilebilir. İlgili mevzuatta belirtilen şartları içermeyen başvurular değerlendirmeye alınmaz ve başvuru sahibi eksiklikle ilgili bilgilendirilir. 
ÇÖZÜCÜ KULLANIM ŞARTLARI

 

 • TANIMLAR
 • Kullanım Şartları: Doping Bilişim’in Çözücü uygulamasına ilişkin, Kullanıcı’ya sağlandığı bireysel, devredilemez ve sınırlı kullanım bakımından kapsam ve hükümlerini düzenleyen şartları ifade eder.  
 • Lisans Konusu Eser (“ESER”): Doping Bilişim tarafından meydana getirilen, “Çözücü” markalı dijital platformunda https://cozucu.app , Çözücü mobil, tablet ve bilgisayar uygulamaları ve Doping Bilişim’ e ait tüm dijital mecralarda yer alan dijital ürünler, Uzman(lar)dan Kullanıcı’ya iletilen Çözüm içeriğindeki; ses, metin, video, animasyon, sunum, grafik, tasarım, teknik bilgi, fikir, arayüz, akış, algoritma, yazılım modülleri, program kaynak ve nesne kodları, teknik özellikler, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü “Çözücü” uygulama, internet sitesi ve programın bileşenlerini oluşturan unsur bu Sözleşme kapsamında ESER anlamına gelecektir.
 • SINIRLI VE SÜRELİ UYGULAMA LİSANSI
 • ESER, yürürlükteki her türlü mevzuat ile korunmakta olup, bu Sözleşme ve Kullanım Şartları ile Kullanıcı’ya ESER’ den doğan herhangi bir mali ya da manevi hakkın devri yapılmamakta; yalnızca Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında münhasır olmayan, devredilemez kullanım lisansı, ticari olmayan ve kişisel kullanım için Çözücü üyeliği devam ettiği müddetçe tevdi olunmaktadır.
 • Doping Bilişim, bu Sözleşme'nin konusu ESER’e ilişkin her türlü hakkı, mülkiyeti ve menfaati (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları da dahil) açıkça saklı tutar.
 • UYGULAMANIN KULLANIM ŞARTLARI
 • Uygulamanın kullanılması internet erişimi ve akıllı elektronik cihazda (telefon ya da tablet) fotoğraf çekim özelliği gerektirir. Söz konusu internet bağlantısının sağlanması, kalitesi ve güvenliği Kullanıcı sorumluluğundadır.

 

 

 

 • Kullanıcı’nın Çözücü uygulamasından Kredi alabilmesi ve uygulamaya Soru gönderebilmesi için öncelikle uygulamaya üye kaydını gerçekleştirmesi gereklidir. Üye kaydı sırasında verilen bilgiler olmadan uygulamanın kullanılamaz. Bu aşamada, Kullanıcı’nın, bilgilerinin doğruluğunu teyit etmesi uygulamanın işlevselliği bakımından önemlidir.

 

 

 

 • Uygulama yalnızca, Kullanıcı’nın üyeliğinin tanımlandığı bir telefon numarası ile kullanılabilir.  Kullanıcı’nın tablet ile uygulamayı kullanmaya devam etmek istemesi halinde üyelik kaydının gerçekleştirildiği telefon numarası ile giriş yapılabilmesi mümkündür. 

 

 

 

 • Kullanıcı’nın telefon numarasını değiştirmesi halinde ise numara değişikliği için Çözücü yetkililerine bildirimde bulunması ve değişikliğini talep etmesi gereklidir. 

 

 

 

 • Uygulamanın kullanılacağı telefon ya da tablet IOS olması halinde minimum 11.0 versiyon; Android olması halinde 7.0 (API Level 21) sistem sürümü gerektirmektedir. 

 

 

 

 • Huawei markalı telefonlarda uygulama çalışmasında problemler gözlenmektedir. Kullanıcı bu durumu göz önünde bulundurarak uygulamayı kullanmaya devam etmelidir. 

 

 

 

 • Kullanıcı, uygulamayla uyumlu akıllı telefon ve interneti sağlayacağını; aksi halde bundan doğacak Kullanıcı zararlarından DOPİNG BİLİŞİM sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder. 

 

 

 

 • UYGULAMANIN KULLANIM KAPSAMI
 • Kullanıcı’nın uygulamayı kullanım hakkı; hizmetin kullanılmasını, çalıştırılmasını ve görüntülenmesini Çözücü üyeliği devam ettiği süre boyunca içermektedir.
 • ESER’ de yer alan ses, video, animasyon, sunum, görsel, metin ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü medya, telif hakkı konusunu oluşturacak tüm içerik, medya ve yazılım Doping Bilişim’ e aittir. Kullanıcı, ESER’i ya da ESER’e ait herhangi bir bileşeni üçüncü kişilere kiralama, alt lisanslandırma, atama, devretme, satma, ödünç verme, başkaca platformlarda kullanma ya da yayma gibi işlemlerin bu Sözleşme’ye aykırılık oluşturduğunu; bu tür ihlalleri gerçekleştirmesi halinde Doping Bilişim’ in, cezai şart talebine ek olarak, Kullanıcı’ ya karşı her türlü hukuki ve/veya cezai yasal çareye başvurma hakkı saklıdır.
 • ESER kullanımı yalnızca Kullanıcı’ya tanınmış bir kullanım lisans hakkı olup; okul, sınıf, yardımcı kurs, özel ders gibi toplu alanlarda ya da Kullanıcı harici kişilere kullanıma açılması lisans kapsamı dışındadır. Bu tür davranışlar, Doping Bilişim’in ESER’ den doğan telif haklarının ihlali anlamına gelir.
 • Uzman(lar)dan gelen soru çözümlerinin, toplu halde izinsiz gösterimleri veya kullanımı olduğu takdirde gösterimi yapan organizasyon, şirket veya kurum; faaliyete katılan her bir kişi için gerekli olan kullanım bedelini Doping Bilişim’e ödemekle yükümlüdür. 
 • Uygulama onay kodu bilgilerini başkalarına veren ya da başkalarıyla paylaşan Kullanıcı, Doping Bilişim’in bundan kaynaklanan zararlarından sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. 
 • Uygulamayı sınırlı kullanım lisans hakkı tanınan Kullanıcı, ESER’de tamamen veya kısmen değişiklik yapmayacağını, ESER’i çoğaltmayacağını, yaymayacağını, yeniden dağıtmayacağını, başkalarının kullanımına sunmayacağını, ticari hizmet sağlamak için kullanamayacağını, ESER’den yararlanarak yeni bir eser oluşturmayacağını, ESER’i işlemeyeceğini, ESER’in lisans ya da kontrol özelliklerinden herhangi birini devre dışı bırakmayacağını, kaynak kod türetmeye çalışmayacağını veya parçalarına ayırmayacağını, ESER tarafından kasıtlı olarak kolaylaştırılmış türev işler olmadıkça, ESER’ den herhangi bir türemiş iş oluşturmayacağını veya ESER’ in türemiş işini yapmayacağını, ters mühendislik uygulamayacağını, ESER üzerindeki herhangi bir ticari markayı veya bildirimi kapatamayacağını, kaldıramayacağını, değiştiremeyeceğini veya tahrif edemeyeceğini beyan ve kabul eder.  
 • Çözücü uygulaması, Çözüm videoları içeriği veya bu içeriklerin içinden alınmış görsel malzemeyi, sunumları, sesleri, videoları, animasyonları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü medyayı aynı veya alıntılanmış şekilde herhangi bir medya seklinde umuma ileten, çoğaltan, kopyalayan, yayınlayan ya da dağıtan Kullanıcı’nın, ihlalden doğan cezai şart haricinde hukuki ve cezai sorumluluğu bulunur.  
 • Çözücü uygulaması ve Çözüm videoları içerisindeki her türlü yazılı, görsel ve işitsel (ses, metin, video, animasyon, medya, fotoğraf, vs.) içeriğin herhangi bir yolla indirilmesi (download edilmesi), kopyalanması, çoğaltılması, bir web sitesinde veya diğer herhangi bir mecrada yayınlanması, bir web sitesinin içinde frame, i-frame ve benzeri şekillerde gösterimi, izin alınmadan link verilmesi Doping Bilişim’e ait telif haklarının ihlali anlamına gelir ve bu bakımdan, cezai şart haricinde Kullanıcı’ya karşı hukuki ve cezai tüm yasal çarelere başvurulur. 
 • FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 
 • Çözücü uygulamasında ya da Uzman(lar)dan Kullanıcı’lara iletilen Çözüm ve bunlarla sınırlı olmamakla birlikte; Doping Bilişim’e ait telif hakları, yazılım, tasarım, medya, tanıtıcı işaret, ticari isim, logo, alan adı, tasarım, patent, know-how, ticari sırları, ticari markalar ve diğer tüm fikrî ve sınai mülkiyet hakları da dâhil olmak üzere bileşenlerin tümü Doping Bilişim’in fikrî ve sınai mülkleridir. Bunlar, 5846 Sayılı FSEK, 6769 Sayılı SMK ve ilgili mevzuat hükümleri, uluslararası anlaşma hükümleri ile korunmaktadır. Herhangi bir yazılımın ve programın yapısı, organizasyonu ve bilgisayar kodu Doping Bilişim’e ait olan değerli ticari sırlar ve gizli bilgilerdir. 
 • Bu bakımdan, Çözücü uygulamasına üyelik, Kullanıcı hesaplarına tanımlanan soru kredileri, Kullanıcı tarafından satın alınan krediler; Kullanıcı’ya bu Sözleşme kapsamında hizmetlerinden yararlanmakla kullanım hakkı sağlasa da Doping Bilişim’e ait fikri ve sınai mülkiyet hakları bakımından bir hak veya unvan sağlamaz.
 • KULLANICI’ NIN FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HÜKÜMLERİNİ İHLALİ VE YAPTIRIMI

 

Kullanıcı, Kullanım Şartları kapsamındaki lisanstan doğan fikri mülkiyet haklarının ihlali halinde; 

 • Doping Bilişim’in bu ihlal/ihlallerden kaynaklanan zararlarını kusuru oranında tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. Doping Bilişim’e herhangi bir mahkeme kararına gerek olmaksızın, 5.000.000 TL (beşmilyon TürkLirası) tutarında cezai şartı, peşinen ödemeyi; bu cezai şartın fahiş olmadığını, bu bedelin fahiş olduğundan bahisle, bu miktarın terkini ve tenkisini talep edemeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 • Doping Bilişim’in bu ihlalden dolayı uğradığı zararlar nedeniyle, ayrıca, Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca tazminat hükümlerine ve/veya cezai hükümlere başvurma hakkı saklıdır.
 • Kullanıcı, Doping Bilişim’in hem anılan cezai şart bedelini hem de borcun ifasına aykırılıktan doğacak tazminat bedelinin ifasını ayrı ayrı talep edeceğini kabul eder. 
 • Kullanıcı’nın Kullanım Koşulları’na aykırı eylem ya da işlemi sebebiyle, Doping Bilişim’in Kullanıcı’nın paketinin, Kullanıcı'ya tanımlanan Kredi’nin ya da Çözücü üyeliğinin kullanımına son verme ve Kullanıcı’nın Çözücü platformuna erişimini kapatma veya kısıtlama hakkı vardır. 

 

 • SORUMSUZLUK KAYDI 
 • Uygulamayı cihazına indiren Kullanıcı, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve Kullanım Şartlarını bilmediğinden hareketle Doping Bilişim’in sorumluluğuna başvuramaz. Kullanıcı’nın, bu Sözleşme’yi elektronik olarak onaylamakla, Uygulamaya ilişkin kullanım kapsamını bildiği kabul edilir. Bu aşamada, Kullanıcı’nın sınırlı ehliyetsiz olması durumda; Kullanıcı’nın bu Sözleşme’nin tarafı olmasına velisi/vasisi tarafından geçerli ve hukuka uygun icazet verildiği kabul edilir. Aksi yöndeki iddialardan Doping Bilişim’in sorumluluğu olmayıp Doping Bilişim’in bundan doğacak zararından Kullanıcı sorumlu olacaktır. 
 • Çözücü hesabında gerçekleşen tüm faaliyetler ve bunlarla bağlantılı olarak yapılan diğer işlemler Kullanıcı’nın sorumluluğundadır; Doping Bilişim’in aracılık hizmetleri dışında hizmet sağlamaya yönelik herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, Çözücü hesabının yetkisiz kullanıldığının, yani Kullanıcı dışındaki kişi/kişiler tarafından kullanıldığının tespit edilmesi halinde; Kullanıcı üyeliği Doping Bilişim tarafından derhal askıya alınabilir ve/veya sonlandırılabilir. Yetkisiz işlemin Kullanıcı’nın ihmali veyahut kusuruyla gerçekleşmesi durumunda Kullanıcı, Doping Bilişim’ in ya da üçüncü kişilerin bundan doğacak her türlü zararından sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  Buna ek olarak Kullanıcı, Çözücü hesabına giriş sırasında onay kodunu üçüncü kişilerle paylaşılması dahil olmak üzere, hesabının güvenliğinin sağlanmamasından doğan Doping Bilişim ve/veya üçüncü kişi zararlarından sorumlu olduğunu, bu zararların Doping Bilişim tarafından karşılanması halinde Kullanıcı’ya rücu edileceğini kabul ve taahhüt eder. 
 • Kullanıcı’ya ait verilerin, Doping Bilişim’ in ihmali hareketi olmadan yetkisiz kişilerin eline geçmesi nedeni ile meydana gelebilecek zararlardan ötürü Doping Bilişim sorumlu değildir.
 • Kullanıcı’nın Çözücü hesabı üzerinden hizmet almak için uyumlu donanım ve cihazlara (gerekli işletim sistemi ve asgari sürümüne) sahip olması gerekmektedir. Bunların sağlanması Kullanıcı sorumluluğundadır. Kullanıcı, bu Koşullar ile donanım, cihaz ve yazılıma ilişkin tüm risk ve yükümlülükleri kabul eder. Kullanıcı, Çözücü üzerinden Danışman(lar) ile gerçekleştirdiği görüşmeler ve genel olarak uygulama ile bağlantılı kullanılan yazılımlarla ilgili uygulanabilir tüm lisans anlaşmalarını (bu Sözleşme kapsamındaki Kullanım Koşulları dahil) ve diğer şart ve koşulları incelemek, bunlara uyum sağlamakla sorumludur. 
 • Doping Bilişim, donanım veya işletim sistemi arızasından; telif hakları Doping Bilişim’e ait olmayan veritabanı yazılımından, iletişim ağı (network) tasarım ve bağlantı hatalarından, voltaj dalgalanması ve elektrik kesilmesinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörler ve Kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi ve yazılım kayıplarından sorumlu değildir.
 • Kullanıcı, kullanım lisansını aldığı yazılımları, yazılım dokümantasyonunda belirtilen asgari teknik özelliklere sahip bir donanım üzerinde kullanacağını ve gerekli bu donanımı kendisinin temin edeceğini, Doping Bilişim’in yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir maddi ve hukuki sorumluluğunun bulunmadığını, Doping Bilişim’in sorumluluk sınırının bu Sözleşme’nin konusu olan Uygulama için süreli ve sınırlı kullanım lisansı verilmesi kapsamında olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı, deprem, yangın, sel gibi tabii afetler veya savaş, terör eylemleri gibi sebeplerle, ya da internet altyapısı, veri hatları gibi ağ iletişim altyapısına dayalı unsurlarda meydana gelebilecek ve Doping Bilişim’in elinde olmayan sebeplerle hizmetin aksaması veya verilememesi durumunda Doping Bilişim’ in herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder. 
 • Kullanıcı, almış olduğu ücretli içerik hizmetlerini kullanması veya indirmesi sebebiyle sistemine herhangi bir zarar geldiğini, indirilen içerikten dolayı sistemine virüs gibi kötü amaçlı kodların bulaştığını öne sürerek Doping Bilişim’den herhangi bir tazminat talebinde veya diğer herhangi bir talepte bulunamaz.

 

 

 

 • YETKİLİ MAHKEME
 • Bu Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları ile ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları; burada belirlenmeyen hallerde ise Türk Kanunları uygulanacaktır.
 • Bu Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Şartlarından dolayı ihtilaf vukuunda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

 

 

 • YÜRÜRLÜK

 

Bu Üyelik Sözleşmesi, Kullanıcı tarafından okunarak elektronik ortamda onaylandığı takdirde tüm hüküm ve koşullarıyla yürürlüğe girecektir. Kullanıcı, bu hususu bilerek Sözleşme’yi okumuş ve onaylamıştır.

 

Yukarıda yer alan Sözleşme’nin bir örneği, Uygulama içerisinde Kullanıcı tarafından muhafaza edilmek üzere kaydedilecektir.

V2