Çözücü Üyelik Koşulları

ÇÖZÜCÜ ÜYELİK KOŞULLARI

Tarafınızla yapılan Üyelik Koşulları, kurulduğu tarihten üyeliğiniz sona erdikten sonra yasal saklama süresinin sonuna kadar tarafımızca saklanacaktır. Çözücü Uygulamasını ve Kredilerinizi, öncelikle Üyelik ve Kullanım Koşulları kapsamında kullanmanız beklenmektedir. Bu sebeple, bu Üyelik Koşulları'nı dikkatle inceleyiniz.

Bu Koşulları kabul etmekle birlikte kullanıcı fiil ehliyetine sahip olduğunu kabul eder. Kullanıcı 18 yaşından küçük olması halinde Çözücü Uygulamasından velisinin/vasisinin onayı vasıtasıyla faydalanabileceğini kabul eder.

ÇÖZÜCÜ ÜYELİK VE KULLANIM KOŞULLARI

Bu Üyelik Koşulları'nın konusu, Çözücü Uygulaması ile sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

TARAFLAR

ÇÖZÜCÜ- Doping Bilişim Teknolojileri A.Ş.

Unvanı: Doping Bilişim Teknolojileri A.Ş. (“DOPİNG”)

MERSİS No: 031012757880001

Adres: Maslak Mah. AOS 55. Sok. 42 Maslak B Blok Sit. No: 4/588 Sarıyer/İstanbul

Telefon (Müşteri Hizmetleri): 0 212 236 74 41

E-mail: [email protected]

Web Adresi: www.dopinghafiza.com / www.cozucu.app

ÜYE

(“KULLANICI/ÜYE”)

Çözücü Uygulamasından (“Uygulama/Platform”) hizmet almak amacıyla üyelik talebi ile onaylanan bu Üyelik Koşulları, Çözücü’ ye üye olan KULLANICI’ nın Uygulama ile sağlanan hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla hazırlanmış olup ilgili Uygulamanın indirildiği ortamda, KULLANICI/ÜYE tarafından onaylanması anında hüküm ifade edecektir.

TANIMLAR

Üye: Çözücü Uygulaması hizmetlerinden faydalanmak için Uygulamayımobil cihazınaindirerek yeni hesap oluşturmakla Uygulamaya üye olan gerçek kişidir.

Üye’ nin 18 yaşından küçük olması halinde Çözücü Uygulaması Üyelik Koşullları'na velisinin/vasisinin onayı ile taraf olduğu kabul edilir. Aksi haldeki durumlardan, DOPİNG’ in sorumluluğu doğmayıp, bu gerekçeyle üyeliğin geçersizliği iddia edilemeyecektir.

Çözücü Uygulaması/Platformu: DOPİNG tarafından meydana getirilen, ÜYE/KULLANICI’ ların Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, İngilizce derslerine ilişkin ve Ortaöğretim, Lise, Üniversite, mezun derecelerindeki sorularının, EĞİTMEN’ lere iletilmesine yarayan Uygulama anlamına gelecektir.

Üyelik: ÜYE/KULLANICI’ ların, Çözücü Uygulamasını telefon ya da tabletine indirmelerinin ardından öncelikle Sisteme üye olmaları gereklidir. Soru kredileri, Çözücü uygulamasına üyelik işlemi tamamlanmadan ÜYE/KULLANICI hesaplarına tanımlanmamaktadır.

Kullanıcı: ÇözücüÜyesi olup; Uygulama Market’ inden kredi satın almakla ya da Doping Hafıza online eğitim platformunda (“Doping Hafıza”) Kullanıcısı olması kaynaklı olarak kendisine Çözücü kredisi tanımlanan gerçek kişidir.

Market:

• Çözücü Uygulamasında soru çözüm kredisi satın almaya yarayan ya da

• Doping Hafıza dijital eğitim ürünüyle birlikte hesabına Hediye Kredi tanımlanan kişinin, Doping Hafıza eğitim içeriğinde yer alan KOD vasıtasıyla kredilerini Çözücü hesabına tanımlamalarına yarayan araçtır.

İçerik: Çözücü Uygulaması dahilinde yer alan her türlü ses, metin ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü medya ile Eğitmenler’ den Kullanıcı sorularına yönelik oluşturulmuş videolu soru çözümlerinde yer alan ses, yazı, metin, sunum ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü medya anlamına gelir.

Kullanım Koşulları: Bu Üyelik Koşulları'nın ayrılmaz parçası niteliğindeki Çözücü Uygulamasının, ÜYE/KULLANICI tarafından sınırlı ve süreli kullanım kapsamının ve şartlarının belirlendiği koşulları ifade eder.

Kişisel Veri: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlanan, kimliği belirli veya belirlenebilir, gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

Çözücü “Kredi Paketi”: Çözücü Markette farklı kategorilerde yer alan paketleri ifade etmektedir.

Çözücü “KOD ile Yükleme”: Belirli Doping Hafıza eğitimleri dahilindeki Hediye Kredilerin , Doping Hafıza programı ara yüzünde yer alan Hediye Çözücü Kredi Kodu’ nun kullanılarak Çözücü’ ye tanımlanması işlemidir.

Hediye Kredi: Doping Hafıza online eğitim Kullanıcılarının aldıkları eğitim paketi içinde kendilerine hediye edilen kredilerdir. Doping Hafıza Kullanıcıları Hediye Kredilerini, Doping Hafıza programı ara yüzünde bulabilecekleri “Çözücü” bölümünde yer alan “Hediye Kredi Kodu” nu, Çözücü marketten yer alan “Kod ile Yükleme” ile hesaplarına tanımlayabilirler.

Ayrıca, Çözücü deneme sınavlarında belirli başarı sıralamasında olan ve diğer hallerde KULLANICI’ lara Doping Hafıza’ nın hediye ettiği kredilerdir. KULLANICI’ lar kendilerine verilen Kod ile kredilerini Çözücü üyelik hesaplarına tanımlayabilirler.

1. HİZMET KAPSAMI

1.1. Çözücü Uygulamasının amacı; Uygulamadan paket satın alan ya da hesaplarına kredi tanımlı KULLANICI’ ların Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, İngilizce derslerine ilişkin ve Ortaöğretim, Lise, Üniversite, mezun derecelerindeki sorularını diledikleri zaman ve yerde Uygulamaya iletebilmelerinin ve Eğitmenler tarafından ÜYE/KULLANICI sorularının çözümlerinin videolu olarak kendilerine iletilmesinin sağlanmasıdır.

1.2. DOPİNG, Çözücü üzerindeki hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı her türlü değişikliğin ve bu Koşullardaki değişikliğin Çözücü uygulamasında yayınlamasıyla yürürlüğe girdiğini beyan etmiş olur. ÜYE/KULLANICI bu durumu Üyelik Koşulları'nı onaylamakla kabul eder.

2. GENEL HÜKÜMLER

2.1. ÜYE/KULLANICI, Çözücü Uygulamasına üye olurken verdiği bilgilerin doğru olduğunu; aksi halde Uygulamanın kullanılamamasından doğacak ÜYE/KULLANICI zararlarından sorumlu olmayacağını beyan ve kabul eder.

2.2. ÜYE/KULLANICI, kendisine tanımlanan soru kredilerinin yalnızca kendisi bakımından kullanılabileceğini; Üyeliğin tanımlanmadığı yetkisiz kişiler tarafından Çözücü Uygulamasından yararlanıldığının tespiti halinde soru çözümlerinin gerçekleşmeyeceğini ya da Üyeliğinin askıya alınabileceğini kabul ve beyan eder.

2.3. ÜYE/KULLANICI, Çözücü Uygulamasında Eğitmen’ lere uygunsuz, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, Eğitmen’ leri rahatsız edici ve taciz edici herhangi bir içerik iletemez. Aksi halde, Çözücü üyeliğinin iptal edileceğini, bir daha sisteme dahil edilmeyeceğini ve kendisine bu bakımdan soru kredisi iadesinin ya da para iadesi yapılmayacağını bilir ve kabul eder. Bu tür davranışlarda bulunan ÜYE/KULLANICI’ nin Çözücü yanında Doping Hafıza platformunda da kayıtlı olması halinde, Doping Hafıza eğitiminin de durdurulacağını ve sistem dışı bırakılabileceğini kabul eder.

2.4. ÜYE/KULLANICI, Üyelik ve Çözücü Uygulamasının Kullanılma kapsamı bu Koşulların ayrılmaz hükümleri olan Kullanım Şartları dahilinde dikkate alınır. ÜYE/KULLANICI, Yasalara aykırı bir amaç için ya da DOPİNG’ in fikri ve sınai haklarına tecavüz edecek bir şekilde kullanımlar bakımından hukuki, cezai ve idari olmak üzere aleyhine her türlü yasal yola başvurulacağını beyan ve kabul eder.

3. ÜYE/KULLANICI’NIN ÇÖZÜCÜ UYGULAMASINA SORU GÖNDERME KRİTERLERİ

3.1. ÜYE/KULLANICI, Çözücü Uygulamasına hiçbir şekilde okul veya Üniversite sınav, ödev veya proje sorusu göndermeyeceğini kabul eder. Aksi durumda ÜYE/KULLANICI, gönderilen soru Çözücü Eğitmenleri tarafından çözülmeyeceğini ve ÜYE/KULLANICI’ ya kredi ya da para iadesi yapılmayacağını bilir.

3.2. ÜYE/KULLANICI, Çözücü Uygulamasına göndereceği sorunun fotoğrafını çekerken; fotoğrafın bulanık olmamasına, okunabilir ve sorunun tamamının görünebilir olmasına dikkat eder.

3.3. Her bir kredi yalnızca bir sorunun cevabı için kullanılır. KULLANICI’ nın birden fazla soruyu birlikte atması halinde Çözücü Eğitmenleri diledikleri soruyu seçerek cevaplandırır ve bu bakımdan

3.4. ÜYE/KULLANICI sorusuna cevap verilmediğini beyan edemez.

3.5. ÜYE/KULLANICI, Eğitmen’ lere uygunsuz, ahlaka aykırı herhangi bir içerik iletemez.

3.6. ÜYE/KULLANICI, Uygulamaya ileteceği soruların bu Koşulların 1.1. bendi kapsamında olmasına dikkat eder.

3.7. ÜYE/KULLANICI, ilettiği sorularda iletişim bilgisi bırakması halinde bu soruların Eğitmenler tarafından çözülmeyeceğini; bu halde kredi ya da para iadesi de yapılmayacağını kabul ve beyan eder.

4.KREDİLERİN KULLANIM SÜRESİ

4.1. Hediye krediler, ÜYE/KULLANICI’ nın hesabına tanımlanmasından itibaren, öğrencinin ara sınıf olması halinde eğitim-öğretim yılı sonuna kadar; öğrencinin sınava hazırlık olması halinde sınav tarihine kadar kullanılabilir.

4.2. Çözücü sepetten satın alınan paket krediler, ÜYE/KULLANICI hesabına tanımlanmasından itibaren bir yıl süre ile kullanılabilir.

4.3. Bu tarihler sonunda kullanılmayan krediler ÜYE/KULLANICI hesabından silinir.

5. YASAKLAR

ÜYE/KULLANICI’ nın aşağıdaki hususları gerçekleştirmesi yasaktır:

a. Uygulama’ yı burada belirlenen amacı haricinde veya hukuka aykırı amaçlar doğrultusunda kullanamaz.

b. Uygulama Eğitmen’ leriyle hiçbir şekilde iletişime geçemez. Buna aykırı olarak, Uygulama dışında Eğitmen’ lerle iletişime geçmesi halinde ve bundan doğabilecek zararlardan Uygulama sorumluluğuna gidemez.

c. Virüs, solucan veya zararlı kodları yüklemek veya zararlı bir şekilde yaymak da dahil olmak üzere herhangi bir şekilde Uygulama’ nın işleyişini ya da herhangi bir diğer Kullanıcının Uygulamadan faydalanmasını kasıtlı olarak engelleyemez veyahut bozamaz.

d. Uygulama faaliyetlerinin düzgün şekilde çalışmasını herhangi bir şekilde engelleyemez veya engelleme girişiminde bulunamaz ya da Uygulama işleyişini olumsuz yönde etkileyecek bir davranışta bulunamaz.

KULLANIM ŞARTLARI

TANIMLAR

Lisans Konusu Eser (“ESER”):

DOPİNG tarafından meydana getirilen, “Çözücü” markalı dijital eğitim platformunda https://cozucu.app , Çözücü mobil, tablet ve bilgisayar uygulamaları ve DOPİNG’ e ait tüm dijital mecralarda) yer alan eğitim paketleri, EĞİTMEN’ lerden ÜYE/KULLANICI’ lara iletilen soru çözümleri içeriğindeki; ses, metin, video, animasyon, sunum, grafik, tasarım, teknik bilgi, fikir, arayüz, akış, algoritma, yazılım modülleri, program kaynak ve nesne kodları, teknik özellikler, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü “Çözücü” uygulama, internet sitesi ve programın bileşenlerini oluşturan unsur İşbu Şartlar kapsamında ESER anlamına gelecektir.

5. SINIRLI VE SÜRELİ UYGULAMA LİSANSI

5.1. ESER, yürürlükteki her türlü mevzuat ile korunmakta olup, bu Koşullar ve Kullanım Şartları ile ÜYE/KULLANICI’ ya ESER’ den doğan herhangi bir mali ya da manevi hakkın devri yapılmamakta; yalnızca Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında münhasır olmayan kullanım lisansı, ticari olmayan ve kişisel kullanım için Çözücü üyeliği devam ettiği müddetçe tevdi olunmaktadır.

5.2. DOPİNG, bu Koşullar'ın konusu ESER’ e ilişkin her türlü hakkı, mülkiyeti ve menfaati (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları da dahil) açıkça saklı tutar.

6. UYGULAMANIN KULLANIM ŞARTLARI

6.1. Uygulamanın kullanılması internet erişimi gerektirir. Söz konusu internet bağlantısının sağlanması, kalitesi ve güvenliği ÜYE/KULLANICI sorumluluğundadır.

6.2. ÜYE/KULLANICI’ nın Çözücü uygulamasından soru kredisi alabilmesi ve Uygulamaya soru gönderebilmesi için öncelikle Uygulamaya üye kaydını gerçekleştirmesi gereklidir. Üye kaydı sırasında verilen bilgiler olmadan Uygulamanın kullanılması mümkün değildir. Bu aşamada, KULLANICI’ nın, bilgilerinin doğruluğunu teyit etmesi Uygulamanın işlevselliği bakımından önemlidir.

6.3. Uygulama yalnızca, ÜYE/KULLANICI’ nın üyeliğinin tanımlandığı bir telefon numarası ile kullanılabilir. ÜYE/KULLANICI’ nın tablet ile Uygulamayı kullanmaya devam etmek istemesi halinde Üyelik kaydının gerçekleştirildiği telefon numarası ile giriş yapılabilmesi mümkündür.

6.4. ÜYE/KULLANICI’ nın telefon numarasını değiştirmesi halinde ise numara değişikliği için Çözücü yetkililerine bildirimde bulunması ve değişikliğini talep etmesi gereklidir.

6.5.Uygulamanın kullanılacağı telefon ya da tablet IOS olması halinde minimum 11.0 versiyon; Android olması halinde 5.0 (API Level 21) sistem sürümü gerektirmektedir.

6.6. Huawei markalı telefonlarda Uygulama çalışmasında problemler gözlenmektedir. ÜYE/KULLANICI bu durumu göz önünde bulundurarak Uygulamayı kullanmaya devam etmelidir.

6.7. ÜYE/KULLANICI, Uygulamayla uyumlu akıllı telefon ve interneti sağlayacağını; aksi halde bundan doğacak ÜYE/KULLANICI zararlarından DOPİNG sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

7. UYGULAMANIN KULLANIM KAPSAMI

7.1. ÜYE/KULLANICI’ nın Uygulamayı Kullanım Hakkı; Hizmetin kullanılmasını, çalıştırılmasını ve görüntülenmesini Çözücü üyeliği devam ettiği süre boyunca içermektedir.

7.2. ESER’ de yer alan, EĞİTMEN’ lerden ÜYE/KULLANICI’ lara iletilen Çözümlerdeki, ses, video, animasyon, sunum, görsel, metin ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü medya, telif hakkı konusunu oluşturacak tüm içerik, medya ve yazılım DOPİNG’ e aittir. ÜYE/KULLANICI, ESER’ i ya da ESER’ e ait herhangi bir bileşeni üçüncü kişilere kiralama, alt lisanslandırma, atama, devretme, satma, ödünç verme, başkaca platformlarda kullanma ya da yayma gibi işlemlerin bu Koşullara aykırılık oluşturduğunu; bu tür ihlalleri gerçekleştirmesi halinde DOPİNG’ in, cezai şart talebine ek olarak, ÜYE/KULLANICI’ ya karşı her türlü hukuki ve/veya cezai yasal çareye başvurma hakkı saklıdır.

7.3. ESER kullanımı yalnızca ÜYE/KULLANICI’ ya tanınmış bir kullanım lisans hakkı olup; okul, sınıf, yardımcı kurs, özel ders gibi toplu alanlarda ya da KULLANICI harici kişilere kullanıma açılması lisans kapsamı dışındadır.

7.4. Bu tür davranışlar DOPİNG’ in ESER’ den doğan telif haklarının ihlali anlamına gelir. EĞİTMEN’ lerden gelen soru çözümlerinin, toplu halde izinsiz gösterimleri veya kullanımı olduğu takdirde gösterimi yapan organizasyon, şirket veya kurum; faaliyete katılan her bir kişi için gerekli olan kullanım bedelini DOPİNG’ e ödemekle yükümlüdür.

7.5. Çözücü Uygulamasına üyelikle birlikte oluşturulmuş şifre bilgilerini başkalarına veren ya da başkalarıyla paylaşan ÜYE/KULLANICI doğacak olan hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur.

7.6. Uygulamayı sınırlı kullanım lisans hakkı tanınan ÜYE/KULLANICI, eserde tamamen veya kısmen değişiklik yapmayacağını, eseri çoğaltmayacağını, yaymayacağını, yeniden dağıtmayacağını, başkalarının kullanımına sunmayacağını, ticari hizmet sağlamak için kullanamayacağını, eserden yararlanarak yeni bir eser oluşturmayacağını, eseri işlemeyeceğini, eserin lisans ya da kontrol özelliklerinden herhangi birini devre dışı bırakmayacağını, kaynak kod türetmeye çalışmayacağını veya parçalarına ayırmayacağını, ESER tarafından kasıtlı olarak kolaylaştırılmış türev işler olmadıkça, ESER’ den herhangi bir türemiş iş oluşturmayacağını veya ESER’ in türemiş işini yapmayacağını, ters mühendislik uygulamayacağını, eser üzerindeki herhangi bir ticari markayı veya bildirimi kapatamayacağını, kaldıramayacağını, değiştiremeyeceğini veya tahrif edemeyeceğini beyan ve kabul eder.

7.7. Çözücü Uygulaması, Soru çözüm videoları içeriği veya bu içeriklerin içinden alınmış görsel malzemeyi, sunumları, sesleri, videoları, animasyonları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü medyayı aynı veya alıntılanmış şekilde herhangi bir medya seklinde çoğaltan, kopyalayan, yayınlayan ya da dağıtan ÜYE/KULLANICI’ nın, ihlalden doğan cezai şart haricinde hukuki ve cezai sorumluluğu bulunur.

7.8. Çözücü Uygulaması ve Soru çözüm videoları içerisindeki her türlü yazılı, görsel ve işitsel (ses, metin, video, animasyon, medya, fotoğraf, vs.) içeriğin herhangi bir yolla indirilmesi (download edilmesi), kopyalanması, çoğaltılması, bir web sitesinde veya diğer herhangi bir mecrada yayınlanması, bir web sitesinin içinde frame, i-frame ve benzeri şekillerde gösterimi, izin alınmadan link verilmesi DOPİNG’ e ait telif haklarının ihlali anlamına gelir ve bu bakımdan, cezai şart haricinde ÜYE/KULLANICI’ ya karşı hukuki ve cezai tüm yasal çarelere başvurulur.

8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

8.1. Çözücü Uygulamasında ya da Eğitmen’ lerden ÜYE/KULLANICI’ lara iletilen video çözümleri ve bunlarla sınırlı olmamakla birlikte; DOPİNG’ e ait telif hakları, yazılım, tasarım, medya, tanıtıcı işaret, ticari isim, logo, alan adı, tasarım, patent, know-how, ticari sırları, ticari markalar ve diğer tüm fikrî ve sınai mülkiyet hakları da dâhil olmak üzere bileşenlerin tümü DOPİNG’ in fikrî ve sınai mülkleridir. Bunlar, 5846 Sayılı FSEK, 6769 Sayılı SMK ve ilgili mevzuat hükümleri, uluslararası anlaşma hükümleri ile korunmaktadır. Herhangi bir yazılımın ve programın yapısı, organizasyonu ve bilgisayar kodu DOPİNG’ e ait olan değerli ticari sırlar ve gizli bilgilerdir.

8.2. Bu bakımdan, Çözücü Uygulamasına üyelik, ÜYE/KULLANICI hesaplarına tanımlanan soru kredileri, ÜYE/KULLANICI tarafından satın alınan krediler; ÜYE/KULLANICI’ ya bu Koşullar kapsamında hizmetlerinden yararlanmakla kullanım hakkı sağlasa da DOPİNG’ e ait fikri ve sınai mülkiyet hakları bakımından bir hak veya unvan sağlamaz.

9. ÜYE/KULLANICI’ NIN FİKRİ VE SINAİ HAKLAR KAPSAMINDA KALAN KULLANIMI

ÜYE/KULLANICI,

• Kendisine tanımlanmış Soru Kredilerini ilgili mevzuat hükümlerine, Üyelik Koşulları’ na ve Kullanım Şartları’ na uygun olarak kullanacağını, Çözücü Uygulamasını yalnızca kullanmaya ilişkin Lisans Hakkı dışında kalan, hukuka aykırı eylem ve işlemlerde bulunmayacağını,

• Çözücü Uygulaması ve https://cozucu.app internet sitesi kapsamındaki ve bu Koşulların 7. ve 8. maddesinde belirtildiği üzere DOPİNG Fikri ve Sınai Hakları kapsamındaki hiçbir içeriği izinsiz iktisap etmeyeceğini, kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, işleme, yayma, umuma iletim, yeniden iletimi de dahil olmak üzere, telif haklarına aykırılık ihtiva edecek hiçbir ihlalde bulunmayacağını,

• Bu konuda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda kendisine getirilen sınırlandırmalar çerçevesinde tüm yükümlülüklere uyacağını

kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. ÜYE/KULLANICI’ NIN FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HÜKÜMLERİNİ İHLALİ VE YAPTIRIMI

ÜYE/KULLANICI, bu Koşullar'da yer alan 8. ve 9. madde hükümlerine aykırılık ve Kullanım Şartları kapsamındaki lisanstan doğan fikri mülkiyet haklarının ihlali halinde;

• DOPİNG’ in bu ihlal/ihlallerden kaynaklanan zararlarını kusuru oranında tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. DOPİNG’ e herhangi bir mahkeme kararına gerek olmaksızın, 5.000.000 TL (beşmilyonTürkLirası) tutarında cezai şartı, peşinen ödemeyi; bu cezai şartın fahiş olmadığını, bu bedelin fahiş olduğundan bahisle, bu miktarın terkini ve tenkisini talep edemeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

• DOPİNG’ in bu ihlalden dolayı uğradığı zararlar nedeniyle, ayrıca, Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca tazminat hükümlerine ve/veya cezai hükümlere başvurma hakkı saklıdır.

• ÜYE/KULLANICI, DOPİNG’ in hem anılan cezai şart bedelini hem de borcun ifasına aykırılıktan doğacak tazminat bedelinin ifasını ayrı ayrı talep edeceğini kabul eder.

• ÜYE/KULLANICI’ nın bu Koşullar'a aykırı eylem ya da işlemi sebebiyle, DOPİNG’ in ÜYE/KULLANICI’ nın paketinin, ÜYE/KULLANICI'ya tanımlanan kredinin ya da Çözücü üyeliğinin kullanımına son verme ve ÜYE/KULLANICI’ nın Çözücü platformuna erişimini kapatma veya kısıtlama hakkı vardır.

11. SORUMSUZLUK KAYDI

11.1. Çözücü Uygulamasını telefonuna indiren ÜYE/KULLANICI, bu Üyelik Koşulları'nı ve Kullanım Şartlarını bilmediğinden hareketle DOPİNG’ in sorumluluğuna başvuramaz. ÜYE/KULLANICI’ nın, bu Üyelik Kouşulları' nı elektronik olarak onaylamakla, Çözücü Uygulaması kullanıma ilişkin lisans kapsamını bildiği kabul edilir. Bu aşamada, ÜYE/KULLANICI’ nın sınırlı ehliyetsiz olması durumda, ÜYE/KULLANICI’ nın bu Koşullar'ın tarafı olmasına velisi/vasisi tarafından geçerli ve hukuka uygun icazet verildiği kabul edilir. Aksi yöndeki iddialardan DOPİNG’ in sorumluluğu olmayıp; DOPİNG’ in bundan doğacak tüm zararından ÜYE/KULLANICI sorumlu olacaktır.

11.2 . DOPİNG, Çözücü Uygulamasına sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan, veri kaybından veya herhangi bir ses, görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan, Çözücü Uygulaması’ nın ÜYE/KULLANICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkının ve/veya mülkiyet hakkının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. ÜYE/KULLANICI’ nın Uygulamaya ilettiği soruların telif hakkının başka kişi ya da kurumlara ait olmasından DOPİNG sorumluluğu doğmayacaktır.

11.3. DOPİNG, donanım veya işletim sistemi arızasından; kendisi tarafından temin edilmiş olsa dahi telif hakları DOPİNG’ e ait olmayan veritabanı yazılımından, iletişim ağı (network) tasarım ve bağlantı hatalarından, voltaj dalgalanması ve elektrik kesilmesinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörler ve kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi ve yazılım kayıplarından sorumlu tutulamaz.

11.4. ÜYE/KULLANICI, kullanım lisansını aldığı yazılımları, yazılım dokümantasyonunda belirtilen asgari teknik özelliklere sahip bir donanım üzerinde kullanacağını ve gerekli bu donanımı kendisinin temin edeceğini, DOPİNG’ in yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir maddi ve hukuki sorumluluğunun bulunmadığını, DOPİNG’ in sorumluluk sınırının bu Üyelik Koşulları'nın konusu Uygulama için süreli ve sınırlı kullanım lisansı verilmesi kapsamında olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

11.5. ÜYE/KULLANICI, deprem, yangın, sel gibi tabii afetler veya savaş, terör eylemleri gibi sebeplerle, ya da internet altyapısı, veri hatları gibi ağ iletişim altyapısına dayalı unsurlarda meydana gelebilecek ve DOPİNG’ in elinde olmayan sebeplerle hizmetin aksaması veya verilememesi durumunda DOPİNG’ in herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.

11.6. ÜYE/KULLANICI, almış olduğu ücretli içerik hizmetlerini kullanması veya indirmesi sebebiyle sistemine herhangi bir zarar geldiğini, indirilen içerikten dolayı sistemine virüs gibi kötü amaçlı kodların bulaştığını öne sürerek DOPİNG’ den herhangi bir tazminat talebinde veya diğer herhangi bir talepte bulunamaz.

12. YETKİLİ MAHKEME

Bu Üyelik Koşulları ve Kullanım Şartlarından dolayı ihtilaf vukuunda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

13. YÜRÜRLÜK

Bu Üyelik Koşulları ve Kullanım Şartları, ÜYE/KULLANICI tarafından hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okunarak elektronik ortamda onaylandığı takdirde tüm hüküm ve koşullarıyla yürürlüğe girecektir. ÜYE/KULLANICI, bu hususu bilerek bu Koşullar’ ı okumuş ve onaylamıştır.

ÜYE/KULLANICI, yukarıda yer alan Koşullar' ın güncel halini kabul ederek üyeliğini gerçekleştiren kişilere karşı daha sonra Koşullar' ın geçersiz olduğunu, Koşullar' ı kabul etmediklerini iddia edemez.

ÜYE/KULLANICI, Koşullar’ ın güncel halini her zaman www.cozucu.app adresinde bulabilir ve DOPİNG tarafından meydana getirilen güncellemeleri okuyabilir. ÜYE/KULLANICI, bu Koşullarında yapılan değişiklikleri takip etmekle yükümlü olduğunu; değişiklikleri bilmediğini ileri sürerek Taraflar arasındaki iradenin son bulduğunu, Koşullar' ın yürürlükten kalktığını ileri süremeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.