Çözücü Kullanıcı Aydınlatma Metni

ÇÖZÜCÜ KULLANICI AYDINLATMA METNİ

 

Çözücü kullanıcılarının kişisel verilerinin güvenliği sağlamak bizim en önde gelen ilkelerimizdendir. Bu ilkemizden yola çıkarak, Çözücü Kullanıcı Aydınlatma Metni ile sana;

 

 • hangi kişisel verilerini bizimle paylaştığını,
 • neden bu bilgilerine ihtiyaç duyduğumuzu,
 • bilgilerini kimlere ve neden aktarabileceğimizi,
 • kişisel bilgilerini nasıl edindiğimizi ve bunun yasal nedenlerini,
 • son olarak kişisel verilerinle ilgili olarak haklarının neler olduğunu,

 

açıklamak isteriz. 

 

Öncelikle, bilmende fayda olan bazı bilgileri seninle paylaşalım:

 

 1. Kişisel veri nedir? Senin kimliğini belirlemeye yarayan tüm bilgiler kişisel verindir. Mesela; adın, soyadın, telefon numaran, eğitim düzeyin kişisel verilerinden yalnızca bazılarıdır. 
 2. Veri İşleme nedir? Kişisel verilerin otomatik olan ya da olmayan yollarla, yani bilişim sistemleri üzerinden veya manuel olarak; elde edilmesi, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, aktarılması, sınıflandırılması ya da kullanımının engellenmesi gibi her türlü işlem anlamına gelir. Örneğin, kişisel verilerini bizimle Çözücü Üyelik Formunda paylaşman, bizim tarafımızdan gerçekleştirilen bir veri işleme faaliyetidir. 
 3. Veri Sorumlusu Kimdir? Veri işleme faaliyetinin neden ve nasıl olacağını belirleyen kişidir. Yani biz bir veri sorumlusuyuz. Biz kimiz? 

Biz, Yıldız Teknopark, Yıldız Teknik Üniversitesi, Çifte Havuzlar Mahallesi, Eski Londra Asfaltı Caddesi, Kuluçka Merkezi B2 Blok No:151/1G Kapı No:205 Esenler/İstanbul adresinde faaliyet gösteren 3101275788 Vergi Kimlik Numaralı Doping Bilişim Teknolojileri A.Ş. kısaca Doping Bilişim’iz. İletişim için detaylı bilgi bu Aydınlatma Metni’nin sonunda yer almaktadır. 

Bilmek isteyebileceğin terimlerin anlamlarını ve bizimle ilgili bazı bilgileri seninle paylaştık. Artık açıklamalarımıza geçebiliriz.

 1. ÇözücüUygulamasını kullanmakla hangi kişisel verilerini paylaşıyorsun?

Websitesini ziyaret etmen sırasında, çerez bilgilerini(Detaylı bilgi için Çerez Politikası’ nı inceleyebilirsin.);

Çözücü Uygulamasına üye olman ve Uygulamayı kullanman sırasında, 

 • Kimlik bilgilerinden; isim, soyisim bilgilerini,
 • İletişim bilgilerinden; e-posta adres bilgin,
 • İşlem güvenliği bilgilerinden; IP adresi bilgileri, üyelik ile sistem tarafından otomatik olarak atanan Kullanıcı ID bilgisi, uygulama giriş çıkış bilgileri, onay kodu,
 • Eğitim bilgilerinden; eğitim düzeyi ve sınıf bilgin,
 • Cihaz bilgilerinden; mobil uygulama versiyon bilgisi, kullanılan cihaza ilişkin marka, model, teknik özellik ve işletim sistemi bilgileri, 
 • Müşteri işlem bilgilerinden; çağrı merkezi kayıt, sipariş, talep, fatura bilgilerin, paket satın alma zamanı, satın almanın detayları bilgisi, satın almanın Havale/EFT yöntemi ile yapılması halinde, işlemin yapıldığı banka bilgisi, paylaşılması halinde dekont üzerinde yer alan bilgiler

 

aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler dahilinde toplanmaktadır.

 

 1. Sana ait bu kişisel verilerini biz nasıl topluyoruz, bir diğer deyişle işliyoruz?

Kişisel verilerin,

 

 • Çözücü Uygulamasına üye olman ve Uygulamayı kullanman,
 • Çözücü yetkilileriyle yazılı ya da sözlü mesaj ve arama araçlarıyla görüşmeler gerçekleştirmen,
 • Çözücü Uygulamasına soru iletmen, 
 • Doping Hafıza ürünü kullanman,
 • Uygulama içerisindeki anketlere katılman,

 

sırasında, otomatik, kısmen otomatik veya veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde ve üçüncü kişiler vasıtasıyla aşağıda verilen hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir. 

 

 1. Çözücü Uygulamasını kullanman sırasında, hangi amaçlarla ve hukuki sebeplere dayanarak kişisel verilerini işliyoruz?

 

İşlenen Kişisel Veriler

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepler

Ad-soyad, e-posta, telefon, Kullanıcı ID, onay kodu

Üyelik kaydını oluşturmak, üyelik bilgilerinin kaydedilmesi, üyelik ile ilgili bilgilendirmelerde bulunmak, üyelik sözleşmesinin gereğinin yerine getirilmesi

Çözücü Uygulamasına üye olman ve bizim bu bakımdan hizmetlerimizi yerine getirebilmemiz için gerekli olması (KVKK m.5/2-c), hukuki bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için bu verinin işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m.5/2-e) 

Ad-soyad, e-posta, telefon, IP adresi, Kullanıcı ID, çağrı kaydı bilgisi (yetkililerle yapılan görüşmelere ilişkin ses kayıt bilgisi), Uygulamaya giriş çıkış bilgisi,mobil uygulama versiyon bilgisi, kullanılan cihaza ilişkin marka, model, teknik özellik ve işletim sistemi bilgilerin,


Paket satın alınması halinde; satın alma zamanı, satın almanın detayları bilgisi, Satın almanın Havale/EFT yöntemi ile yapılması halinde, işlemin yapıldığı banka bilgisi, paylaşılması halinde dekont üzerinde yer alan bilgiler

Teknik destek hizmetinin verilebilmesi, Uygulama içi güvenliğin ve denetimin sağlanabilmesi, doğabilecek herhangi bir anlaşmazlığın çözümü aşamasında, ilgili kanun ve düzenlemelerine aykırı her türlü fiil, suç veya davranışa karşı sizin, DOPİNG çalışanlarının ve diğer ilgili üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak, kanundan ve düzenlemelerinden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve yetkili ve görevli özel kamu kurum ve kuruluşlarına karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, bizden bilgi talep etmeniz ve yasal hakların kapsamında başvuruda bulunmanız halinde gerekli bilgilerin tarafınıza ulaştırılabilmesi, sözleşme ve kanun ya da düzenlemelerine aykırı kullanımı engellemek, şüpheli işlemlerin ve hukuka aykırı kullanımların tespit edilebilmesi

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması (KVKK m.5/2-ç), bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için bu verinin işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m.5/2-e), senin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK m.5/2-f) sebepleriyle

Ad-soyad, e-posta, telefon, Kullanıcı ID, onay kodu, Eğitim düzeyi ve sınıf bilgisi, görüş ve öneri, puanlama bilgileri, mobil uygulama versiyon bilgisi, kullanılan cihaza ilişkin marka, model, teknik özellik ve işletim sistemi bilgileri

Kişiselleştirilmiş bir uygulama hizmeti sunmak

Uygulamaya üye olmanız bakımından hizmetlerimizi yerine getirebilmemiz için gerekli olması (KVKK m.5/2-c), temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK m.5/2-f)

Ad-soyad, e-posta, telefon, IP adres, Kullanıcı ID, onay kodu

Tekrar tüm üyelik bilgilerinin girilmesine gerek kalmaksızın üye bilgilerini kullanarak Uygulama’ ya giriş yapılabilmesi

Uygulamaya üye olmanız bakımından hizmetlerimizi yerine getirebilmemiz için gerekli olması (KVKK m.5/2-c), temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK m.5/2-f)

Ad-soyad, e-posta, telefon, IP adres, Kullanıcı ID, onay kodu, Eğitim düzeyi ve sınıf bilgisi, görüş ve öneri, puanlama bilgileri, mobil uygulama versiyon bilgisi, kullanılan cihaza ilişkin marka, model, teknik özellik ve işletim sistemi bilgilerin

Uygulama gelişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, analiz çalışmalarının yapılabilmesi

Uygulamaya üye olmanız bakımından hizmetlerimizi yerine getirebilmemiz için gerekli olması (KVKK m.5/2-c), temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK m.5/2-f)

Ad-soyad, e-posta, telefon, Kullanıcı ID, Sipariş, talep, fatura, paket satın alma zamanı; Satın almanın Havale/EFT yöntemi ile yapılması halinde, işlemin yapıldığı banka bilgisi, paylaşılması halinde dekont üzerinde yer alan bilgiler

Paket satın alman halinde; satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve buna bağlı olarak satış sözleşmenin akdedilmesi ve ifası, fatura düzenlenmesi ve muhasebe işlerinin takibi, faturanın elektronik ortamda tarafınıza iletilmesini sağlamak

Uygulamaya üye olmanız bakımından hizmetlerimizi yerine getirebilmemiz için gerekli olması (KVKK m.5/2-c), hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması (KVKK m.5/2-ç), bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için bu verinin işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m.5/2-e) sebepleriyle, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK m.5/2-f)

Ad, soyad, telefon, e-posta, IP adresi, Kullanıcı ID

Kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar, deneme sınavları ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, profilleme, raporlama, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması

Uygulama üyeliği kapsamındaki pazarlama, segmentasyon ve analiz çalışmaları kapsamında kişisel veri işleme süreçlerine ve ticari iletişim faaliyetlerine ilişkin olarak vereceğin “açık rıza” (KVKK m.5/1) hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

 

 1. Çözücü Uygulamasında bizimle paylaşmış olduğun kişisel verilerini kimlere ve hangi amaçlarla aktarabiliriz?

 

Kişisel verilerin KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızan aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verilerin kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde; kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

 

 • Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında, kanun m.8’de belirtilen şartlar çerçevesinde, Çözücü Üyelik Formunun doldurulması sırasında ve Platform içerisinde elde etmiş olduğumuz kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları doğrultusunda,

 

 • Vergi dairelerine; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Bankalara, ödeme kuruluşlarına; faaliyet ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerine yerine getirilmesi,
 • Anlaşmalı olunan mali müşavirlik bürolarına; finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş ortaklarımıza; (dış kaynak hizmet sağlayıcıları, hosting hizmet sağlayıcıları), (örneğin platformda hizmet veren Eğitmenlere, bilişim hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak hizmet aldığımız yazılım ekiplerine), 
 • Doping Bilişim ortaklarına, çözüm ortaklarına, 
 • Kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, (örneğin platform içi güvenlik tedbirleriyle ilgili olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ve yetkili ve görevli diğer kamu kurum ve kuruluşlarına), 
 • Ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurtiçi/yurtdışı firmalara
 • Şüpheli işlemlerin takibi, tespiti ve hukuka aykırı işlemlerin önlenmesi amaçlarıyla gerekli durumlarda danışmanlık hizmeti aldığımız tedarikçilerimiz ve ilgili işleme ilişkin ödeme kuruluşlarına

aktarmaktayız.

 

 • Rıza göstermen halinde, 

 

  • Doping Bilişim’in hizmet faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı ile verilen hizmetler ve yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam/analiz faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak amaçlarıyla yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortaklarına, tedarikçilere ve hizmet sağlayıcılara (elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, çağrı merkezi, cihazlar aracılığıyla kişisel veri toplayanlar, pazarlama/reklam/analiz hizmeti sağlayıcıları, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, altyapı bakım ve destek ve yazılım lisanslama hizmeti sağlayıcıları, e-fatura/e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, bağımsız denetim hizmeti sağlayıcıları, arşivleme ve cloud hizmeti verenler gibi) 
 • Mobil Uygulama’ daki ziyaret trafiğinin artırılması, pazarlama, segmentasyon ve analiz çalışmaları kapsamında yurtdışı ve yurtiçi tedarikçilerimize,
 • Ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurtiçi/yurtdışı firmalara

aktarmaktayız. 

Yukarıda da ifade edildiği gibi Doping Bilişim reklam/tanıtım/pazarlama süreçleri hakkında ticari ileti almak için Açık Rıza ve Ticari İleti İzni vermiş olsanız dahi; dilediğiniz zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, göndereceğimiz ticari elektronik iletilerde belirtilen işlemi “ret” yaparak ilgili reklam/tanıtım/pazarlama iletilerini durdurabilirsiniz. Böylelikle, ticari elektronik ileti iletilmesinde açık rızaya dayanan kişisel veri işleme sürecini sonlandırabilirsin. 

 1. Kişisel verilerinle ilgili olarak hakların nelerdir?

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereğince sahip olduğun hakları aşağıda senin için sıraladık: 

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerin işlenmişse buna ilişkin bizden bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraman hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Haklarına ilişkin taleplerini, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğin ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresini kullanarak aşağıda belirtmiş olduğumuz adreslere her zaman iletebilirsin. Başvurunu dilersen, Doping Bilişim Teknolojileri A.Ş. “Veri Sahibi Başvuru Formu’nda” yer alan yöntemlerle Şirketimize iletebilirsin. Talebin, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

Veri Sorumlusu: Doping Bilişim Teknolojileri A.Ş. (3101275788 VKN /Esenler Vergi Dairesi)

e-posta: [email protected]

KEP adresi: [email protected]

Adres: Yıldız Teknopark, Yıldız Teknik Üniversitesi, Çifte Havuzlar Mahallesi, Eski Londra Asfaltı Caddesi, Kuluçka Merkezi B2 Blok No:151/1G Kapı No:205 ESENLER/İSTANBUL

 

Sana ait kişisel verilerinin işleme faaliyetleriyle ilgili gerekli açıklamalar bu Aydınlatma Metni’nde yer almaktadır. Konuyla ilgili daha kapsamlı bilgi edinmek için kişisel verilerin korunmasına ilişkin politikalarımıza www.dopinghafiza.com adresinden ulaşabilirsin. Yine bu konuya ilişkin daha detaylı bilgi talep etmen halinde bizleri de arayabilirsin. 

V2