Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

ÇÖZÜCÜ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Bu hizmeti ilk defa kullanmadan önce Mesafeli Satış Sözleşmesinin tamamını dikkatle okuyunuz.

KULLANICI, Sözleşme konusu dijital hizmetin ilk kullanımından veya çalıştırmasından itibaren işbu Sözleşmede geçen anlaşma koşullarıyla bağlı olduğunu, bu koşulları başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır. İşbu hükümleri kabul etmemesi halinde KULLANICI, sözleşme konusu hizmetten yararlanamaz, dijital içerikleri izleyemez, kullanamaz. Bu koşullar dışındaki kullanım halleri SATICI telif haklarının ihlali olarak nitelendirilecektir.

Sözleşme konusu hizmetle ilgili tüm fikri ve sınai haklar Doping Bilişim Teknolojileri A.Ş. (“Doping Bilişim”) ye aittir. Doping Bilişim, https://cozucu.app/ de yer alan herhangi bir dijital içeriğin, medyanın ya da yazılımın izinsiz olarak kullanılması, çoğaltılması, yayılması, satışa sunulması ve benzeri durumlarda ilgili kişi veya kişiler hakkında hukuki ve cezai yaptırımlara başvurulacaktır.

1. KONU

İşbu Sözleşme'nin konusu; ALICI' nın, SATICI’ ya ait www.cozucu.app Uygulama platformundan elektronik ortamda satın aldığı, işbu Sözleşme' de ve Ön Bilgilendirme Formu’ nda bahsi geçen nitelikleri taşıyan, madde 3.'te belirtilen, Dijital Hizmet’in satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

ALICI, satışa konu Dijital Hizmet’ in temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli gibi Dijital Hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda onayladığını ve sonrasında elektronik ortamda Dijital Hizmet’ i satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Ön Bilgilendirme Formu, Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Şartları ve ALICI adına gönderilecek Paket’ in bedelini içerir fatura işbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçasıdır.

2. TARAFLAR VE TANIMLAR

2.1. SATICI

Unvanı: Doping Bilişim Teknolojileri A.Ş.(“SATICI”)

MERSİS No: 0310127578800001

Adres: Maslak Mah. AOS 55. Sok. 42 Maslak B Blok Sit. No: 4/588 Sarıyer/İstanbul

Telefon (Müşteri Hizmetleri): 0 212 236 74 41

E-mail: [email protected]

Web Adresi: www.dopinghafiza.com/www.cozucu.app

2.2. ALICI

Adı ve Soyadı : %adSoyad% (“ALICI”) İşbu sözleşmeye konu Hizmet’ in ödemesini gerçekleştiren kişidir.

2.3. KULLANICI

ALICI ya da ALICI’ nın bildirdiği, İşbu Sözleşme konusu Çözücü Hizmetlerinden yararlanan KULLANICI kişidir. KULLANICI’ nın sınırlı ehliyetsiz (ergin olmayan çocuk) olması halinde; Mesafeli Satış Sözleşmesinin onaylanması ile KULLANICI velisinin/vasisinin, KULLANICI’ nın işbu sözleşmenin ve ayrılmaz parçası olan Kullanım Hak ve Yükümlülüklerinin de tarafı haline gelmesine icazet verdiği kabul edilir.

3. SÖZLEŞME KONUSU DİJİTAL HİZMET BİLGİLERİ

3.1. Sözleşme konusu dijital hizmet, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde (“Sözleşme”) ve Ön Bilgilendirme Formu’ nda kapsamı detaylı olarak belirlenen soru çözüm eğitim hizmetlerini içermektedir.

3.2. Satın alınan krediler ile KULLANICI,Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, İngilizce derslerine ilişkin ve Ortaöğretim, Lise, Üniversite, mezun derecelerindeki sorularını dilediği zaman ve yerde Uygulamaya iletebilir; Çözücü Eğitmenlerinden KULLANICI’ lara, sorularına karşılık iletilen çözüm videolarını izleyebilirler.

3.3. Satın alınan Hizmet’ in özellikleri ve uygulamanın kullanım koşulları daha detaylı olarak,Çözücü uygulamasında yer alan paketlerde (10/50/100 Kredilik Paketler) ve işbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçası sayılan Ön Bilgilendirme Formu’ nda ve Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan Kullanım Şartlarında detaylı olarak belirtilmiştir.

4. HİZMET BEDELİ VE ÖDEME YÖNTEMLERİ ve FATURA İLETİMİ

Hizmet paketine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Paket Adı

Paket Adedi

Toplam Tutar

%kredi% Kredi Paketi

1

%paketfiyat% TL

Hizmet Bedeli, tüm vergileri kapsar. Ödeme, aşağıda belirtilen yöntemlerden biri ile yapılabilecektir:

Kredi Kartı ile Ödeme: Çözücü uygulamasından satın alınmak istenen Paket’ i ödeme aşamasında kredi kartı bilgilerinin girilmesi suretiyle yapılan ödeme yöntemidir. Bu ödeme yönetiminin seçilmesi halinde, Hizmet Bedeli, güvenli ödeme sağlayıcı İyzico aracılığıyla tahsil edilmektedir.

Havale/Eft Yolu ile Ödeme: Ödeme, Çözücü uygulamasından satın alınmak istenen Paket’ in “Havale” ödeme yönteminin seçilerek Havale/EFT yöntemiyle satın almanın devam ettirilmesidir. Ödeme işlemini tamamlamak için Üye kaydı oluşturma aşamasında belirttiğiniz e-mail adresinize gönderilen banka hesap numaralarımızdan birine 5 gün içerisinde ödeme yapmanız gerekmektedir. Havale/EFT yolu ile ödeme sırasında ödeme açıklamasına, “Havale” butonunu tıkladığınızda size özel oluşturulan referans numarasını yazmanız gereklidir. Bu ödeme yönteminin seçilmesi halinde, ödeme sağlayıcı kuruluşlar tarafından ilgili ödeme için havale veya EFT masrafları ALICI’ ya yansıtılabilir. Böyle bir durumda, SATICI’ nın ilgili havale veya EFT masraflarından sorumluluğu yoktur.

Ödeme sırasında ALICI tarafından yapılabilecek hatalar nedeni ile ödemede çıkabilecek aksaklıklardan SATICI sorumlu değildir.

İnternet üzerinden kredi kartı ile yapılan ödemelerin bedelleri üyenin kredi kartından otomatik olarak çekilir. Ödeme işlemi onaylandıktan sonra Çözücü Paket Kredileri kullanıma açılır. ALICI Havale/Eft ile ödemeyi gerçekleştirdiğinde, Paket Bedelinin hesaba geçmesinin ardından 24 saat içerisinde krediler, KULLANICI’ nın erişimine online açılır. SATICI, Çözücü uygulamasında indirim veya artırım ücret uygulamasını döneme göre değiştirme hakkına sahiptir.

Fatura İletimi: Satın alınan pakete ilişkin fatura Üye Öğrenci/Veli’ ye ait telefon numarası ya da sistemde kayıtlı e-mail adresine iletilir.

5. CAYMA HAKKI

İşbu Sözleşme konusu Çözücü hizmetleri, KULLANICI’ ların sorularının Eğitmenler tarafından Uygulama üzerinden çözülmesine yönelik online eğitim hizmetlerini içerir. Bu bakımdan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ a dayanarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/ğ Maddesi uyarınca “ elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler ” kapsamında cayma hakkının bulunmadığı hizmetlerden olması sebebiyle ALICI’ nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

6. GENEL HÜKÜMLER

6.1. İşbu Sözleşme ALICI/KULLANICI ve SATICI arasında; ALICI tarafından Ön Bilgilendirme Formu’ nun okunduğunun ve teyit edildiğinin; İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ nin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edildiği sırada internet üzerinden akdedilmiş olur ve bu andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğurur. Sözleşme'nin bir nüshası ALICI’ nın belirttiği e-mail adresine gönderilir.

6.2. ALICI, satın aldığı Paket ile ilgili; Ön Bilgilendirme Formu’ nu okuyarak, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni onaylamasını; Paket Bedeline ilişkin ödemeyi gerçekleştirmesini müteakip başka bir işleme gerek kalmaksızın satış tamamlanır. Anılan onay işlemleri, Çözücü Uygulaması’ nın kullanım kapsam ve şartlarını kabul anlamına gelir. Bu suretle alınan Pakette belirlenen soru çözüm kredileri, Çözücü Uygulamasının Kullanım Koşulları kapsamında KULLANICI’ nın kullanımına, online olarak açılır.

6.3. Satın alınan pakette belirlenen soru çözüm kredileri, kredilerin KULLANICI’ nın kullanımına açıldığı tarihten itibaren 1 yıl sürelidir.

6.4. ALICI, KULLANICI’ ya ait bilgileri tam ve eksiksiz şekilde girmekle yükümlü olup, ALICI’ nın eksik veya hatalı şekilde bilgi vermesi halinde ve Paket kredilerinin kullanıma açılamaması durumunda, SATICI’ nın sorumluluğu bulunmamaktadır. ALICI, işbu Sözleşme’nin kurulması esnasında SATICI tarafından KULLANICI’ ya ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin gerekli bilgilerin temin edildiğini, bu kapsamda SATICI ile paylaştığı KULLANICI’ ya ait kişisel verileri paylaşmaya yetkili olduğunu, KULLANICI’ ya yönelik KVKK kapsamında gerekli aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini (gereği halinde açık rızasını aldığını), bu sebeple her türlü sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder.

6.5. Satın alınan Paket bakımından, Ön Bilgilendirme Formunda ayrıntıları, süresi ve şekli belirlendiği üzere, taahhüt edilen edimler SATICI tarafından İşbu Sözleşmeye ve Ön Bilgilendirme Formuna uygun olarak ifa edilir.

6.6. Satın alınan soru kredi paketi, satış ve kullanımı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

6.7. Satın alınan her bir kredi paketi Sözleşmede belirtilen sürede, her halde 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla ile KULLANICI’ nın kullanımına açılır. Bu süre içinde Çözücü Paketi kullanıma açılmaz ise KULLANICI sözleşmeyi sona erdirebilir.

6.8. ALICI, satın aldığı kredi paketinin bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, SATICI’ nın Çözücü Paketini KULLANICI’ nın kullanımına açma yükümlülüğü sona erer.

6.9. Çözücü Paketi KULLANICI kullanımına açıldıktan sonra, ALICI’ nın ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan paket bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI' ya ödenmez ise, SATICI sözleşmeyi sona erdirir.

6.10. SATICI’ nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve kredi paketi süresinde kullanıma açılmaz ise, durum ALICI’ya bildirilir. ALICI, siparişin iptalini veya engel ortadan kalkana dek dijital içeriğin kullanıma açılmasının ertelenmesini talep edebilir. ALICI siparişi iptal ederse; ödemeyi havale/eft ile yapmış ise iptalinden itibaren iade ödemesi 10 gün içerisinde gerçekleştirilir. ALICI, ödemeyi kredi kartı ile ödeme yapmış ise ve ödemeyi iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 10 gün içinde hizmet bedeli bankaya iade edilir. Ancak ALICI, ilgili bankanın para iadesini hesabına 2-3 haftalık bir sürede yapabileceğini kabul eder ve SATICI’ nın bundan doğan bir sorumluluğu olmadığını bilir.

7. KULLANICININÇÖZÜCÜ UYGULAMASINDAN DOĞANBEYAN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1. KULLANICI, madde 3’ te belirtilen, satın almış olduğu Çözücü Paketi’ ni satın almadan önce Paket ile ilgili tüm ön bilgileri okuduğunu, anladığını, teyit ettiğini ve kabul ettiğini internet ortamında onaylamakla beyan etmiştir.

7.2. KULLANICI, Çözücü Uygulamasına göndereceği sorunun fotoğrafını çekerken; fotoğrafın bulanık olmamasına, okunabilir ve sorunun tamamının görünebilir olmasına dikkat eder.

7.3. KULLANICI, Çözücü Uygulamasına hiçbir şekilde okul veya Üniversite sınav, ödev veya proje sorusu göndermeyeceğini kabul eder.

7.5. KULLANICI’ nın, Eğitmen’ lerle uygunsuz, ahlaka aykırı herhangi bir içerik iletemez.

7.4. KULLANICI soru kredilerini, Çözücü Uygulamasına Üye olduğu sırada ve devamında onayladığı Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşullarına uygun şekilde kullanacağını kabul ve beyan eder.

8. SATICI’NIN BEYANLARI VE TAAHHÜTLERİ

8.1 SATICI, işbu Sözleşme konusu Uygulama’ nın Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen niteliklere uygun olmasından sorumludur. SATICI tarafından sağlanan Çözücü Uygulama platformunun ALICI’ ya ait akıllı telefonda çalıştırılması için üçüncü taraflarca sağlanan uygulamalara ilişkin her türlü sorumluluk KULLANICI’ ya aittir.

8.2 SATICI, Ön Bilgilendirme Formunda mevcut mücbir sebepler hariç olmak üzere, işbu Sözleşme, Ön Bilgilendirme Formu ve Kullanım Şartları kapsamında Paketin satın alındığı ve kullanımının KULLANICI’ ya açıldığı tarihten itibaren bir yıl sonuna kadar sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür.

8.3 SATICI, Çözücü uygulaması dahilinde kendisinden kaynaklanmayan bir sebep ile hizmetin imkansızlaşması halinde, sözleşmenin ifasının imkansız olduğunu öğrendiği tarihten itibaren 3(üç) gün içinde ALICI' ya bildirmekle ve bu sürede hizmeti durdurmakla yükümlü olacaktır. SATICI ayrıca söz konusu Uygulama ile ilgili meydana gelecek değişiklikleri https://cozucu.app web sitesinde, SMS vasıtası ile veya belirleyeceği diğer bir yöntem ile tüm ALICI/KULLANICI' lara duyurmakla yükümlüdür.

8.4 Çözücü platformu; yazılım geliştirme, güncelleme ve benzeri sebeplerle belirli günlerde erişime kapatılabilmektedir. ALICI/KULLANICI, dijital içeriklerin SATICI’ dan kaynaklanmayan sebeplerle kesintiye uğraması ya da performans seviyesinde farklılıklar gözlenmesi halinde SATICI’ nın bu durumu düzeltmek için gerekli özeni ve çabayı gösterdiğini bilir ve anılan durumlarda SATICI’ nın tazminat yükümlülüğü bulunmadığını beyan ve kabul eder.

8.5 SATICI yalnızca işbu Sözleşme’ de ve Ön Bilgilendirme Formu’ nda bilgileri yer alan Paket içeriğindeki sayı kadar kredilerin kullanılmasını ve videolu çözümlerinin edinilmesini KULLANICI’ ya sağlamakla yükümlü olup; ALICI/KULLANICI’ya bir başarı veya kesin bir sonuç taahhüdünde bulunmamaktadır. Çözücü platformu ALICI/KULLANICI’nın subjektif beklentisine uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde SATICI sorumlu değildir.

8.6 SATICI, Çözücü Uygulaması ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan, veri kaybından veya herhangi bir ses, görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan;Çözücü Uygulamasının KULLANICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkının ve/veya mülkiyet hakkının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

8.7 SATICI, Çözücü uygulaması arayüzünde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, makul sınırlar içinde kalmak üzere, gerekli olan aracı ve/veya özellikleri kaldırma ve/veya yeni bir araç ve/veya özellik ekleme, içerikleri güncel eğitim programlarına uygun hale getirmek amacıyla güncelleme yapma yetkilerine sahiptir.

9. ELEKTRONİK İLETİ

SATICI, Çözücü Uygulaması’na ilişkin hizmetin ifasının yerine getirilebilmesi sebebiyle, ödemenin gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak ve arıza-hata durumlarının düzeltilmesi aşamalarında ALICI’ ya yapacağı bilgilendirmeleri ALICI’ nın izni olmaksızın yapabilir.

10. SÖZLEŞMENİN, SÜRESİ, SONA ERMESİ VE FESHİ

10.1. Sözleşmenin süresi ALICI tarafından Paketin alındığı ve KULLANICI’ nın hesabına tanımlandığı tarihten itibaren 1 yıldır. Bununla birlikte, üyeliği devam eden KULLANICI’ nın Üyelik ve Kullanım Koşulları bakımından yükümlülükleri devam eder.

10.2. İşbu Sözleşme, 10.1.bendinde belirtilen dönemin sonunda kendiliğinden sona erer.

10.3. SATICI, ALICI/KULLANICI'nın İşbu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini İşbu Sözleşme’deve Kullanım Şartlarında belirtilen şekilde yerine getirmemesi halinde derhal Sözleşme’yi feshedebilir. Bu halde ALICI/KULLANICI, SATICI’ dan hiçbir bedel talep edemez.

11. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme ALICI/KULLANICI tarafından okunarak elektronik ortamda onaylandığı takdirde tüm hüküm ve koşullarıyla yürürlüğe girecektir. ALICI/KULLANICI, bu hususu bilerek Sözleşme’ yi okumuş ve onaylamıştır.

İşbu Sözleşme’ nin bir örneği, Paket satın alma sırasında Üyelik formunda bildirilen e-posta adresine ALICI/KULLANICI tarafından muhafaza edilmek üzere otomatik olarak gönderilecektir .