Mesafeli Satış Sözleşmesi

ÇÖZÜCÜ MESAFELİ SATIŞ
Bu hizmeti ilk defa kullanmadan önce Mesafeli Satış Sözleşmesinin tamamını dikkatle okuyunuz.
KULLANICI, Sözleşme konusu dijital hizmetin ilk kullanımından veya çalıştırmasından itibaren işbu
Sözleşmede geçen anlaşma koşullarıyla bağlı olduğunu, bu koşulları başka bir ihbara gerek kalmadan
okumuş ve kabul etmiş sayılır. İşbu hükümleri kabul etmemesi halinde KULLANICI, sözleşme konusu
hizmetten yararlanamaz, dijital içerikleri izleyemez, kullanamaz. Bu koşullar dışındaki kullanım halleri
SATICI telif haklarının ihlali olarak nitelendirilecektir.
Sözleşme konusu hizmetle ilgili tüm fikri ve sınai haklar DH Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti.
(“DH YAZILIM”) ye aittir. DH YAZILIM, https://cozucu.app/ de yer alan herhangi bir dijital içeriğin,
medyanın ya da yazılımın izinsiz olarak kullanılması, çoğaltılması, yayılması, satışa sunulması ve benzeri
durumlarda ilgili kişi veya kişiler hakkında hukuki ve cezai yaptırımlara başvurulacaktır.
1. KONU
İşbu Sözleşme'nin konusu; ALICI' nın, SATICI’ ya ait www.cozucu.app web sitesinden elektronik ortamda
satın aldığı, işbu Sözleşme' de ve Ön Bilgilendirme Formunda bahsi geçen nitelikleri taşıyan, madde
3.'te belirtilen, Dijital Hizmetin satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin
saptanmasıdır.
ALICI, satışa konu Dijital Hizmet in temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli gibi Dijital Hizmet ile ilgili
tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda onayladığını ve
sonrasında elektronik ortamda Dijital Hizmet’ i satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve
beyan eder. Ön Bilgilendirme Formu, Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Şartları ve ALICI adına gönderilecek
Paket’ in bedelini içerir fatura işbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçasıdır.
2. TARAFLAR VE TANIMLAR
2.1. SATICI
Unvanı: DH Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. (“SATICI”)
MERSİS No: 0295088896300001
Adres: Maslak Mah. AOS 55. Sok. 42 Maslak B Blok Sit. No: 4/588 Sarıyer/İstanbul
Telefon (Müşteri Hizmetleri): 0 212 236 74 51
E-mail: info@cozucu.app
Web Adresi: www.dopinghafiza.com/www.cozucu.app
2.2. ALICI
Adı ve Soyadı : %adSoyad% (“ALICI”) İşbu sözleşmeye konu Hizmet’ in ödemesini gerçekleştiren
kişidir.
2.3. KULLANICI
ALICI ya da ALICI’ nın bildirdiği, İşbu Sözleşme konusu Çözücü Hizmetlerinden yararlanan KULLANICI
kişidir. KULLANICI’ nın sınırlı ehliyetsiz (ergin olmayan çocuk) olması halinde; Mesafeli Satış
Sözleşmesinin onaylanması ile KULLANICI velisinin/vasisinin, KULLANICI’ nın işbu sözleşmenin ve
ayrılmaz parçası olan Kullanım Hak ve Yükümlülüklerinin de tarafı haline gelmesine icazet verdiği kabul
edilir.
3. SÖZLEŞME KONUSU DİJİTAL HİZMET BİLGİLERİ
3.1. ALICI, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde (“Sözleşme”) ve Ön Bilgilendirme Formu’ nda kapsamı
detaylı olarak belirlenen soru çözüm hizmeti için belirlenen %kredi% Kredi Paketi (“Hizmet”), eğitim
hizmetlerini içermektedir.
3.2. Satın alınan krediler ile KULLANICI, Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türkçe, Türk Dili ve
Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, İngilizce derslerine ilişkin ve
Ortaöğretim, Lise ve yalnızca KPSS ve DGS derecelerindeki mezun sorularını dilediği zaman ve yerde
Uygulamaya iletebilir; Çözücü Eğitmenlerinden KULLANICI’ lara, sorularına karşılık iletilen çözüm
videolarını izleyebilirler.
3.3. Satın alınan Hizmet’ in diğer özellikleri ve uygulamanın kullanım koşulları, cozucu.app
uygulamasında yer alan paketlerde (10/50/100 Kredilik Paketler) ve işbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçası
sayılan Ön Bilgilendirme Formu’ nda ve Üyelik Sözleşmesi’ nde yer alan Kullanım Şartlarında detaylı
olarak belirtilmiştir.
4. HİZMET BEDELİ VE ÖDEME YÖNTEMLERİ
Çözücü Kredi Paketinin kullanıma açıldığı günden itibaren 1 yıl boyunca devam eden, soru çözümüne
ilişkin paket bedeli peşin olarak %paketfiyat%’dir (“Paket Bedeli”). Hizmet Bedeli, tüm vergileri kapsar. Ödeme,
aşağıda belirtilen yöntemlerden biri ile yapılabilecektir:
Kredi Kartı ile Ödeme: Çözücü uygulamasından satın alınmak istenen Paketi ödeme aşamasında kredi
kartı bilgilerinin girilmesi suretiyle yapılan ödeme yöntemidir. Bu ödeme yönetiminin seçilmesi halinde,
Hizmet Bedeli, güvenli ödeme sağlayıcı İyzico aracılığıyla tahsil edilmektedir.
Havale/Eft Yolu ile Ödeme: Ödeme, Çözücü uygulamasından satın alınmak istenen Paketin “Havale”
ödeme yönteminin seçilerek Havale/EFT yöntemiyle satın almanın devam ettirilmesidir. Ödeme
işlemini tamamlamak için Üye kaydı oluşturma aşamasında belirttiğiniz e-mail adresinize gönderilen
banka hesap numaralarımızdan birine 5 gün içerisinde ödeme yapmanız gerekmektedir. Havale/EFT
yolu ile ödeme sırasında ödeme açıklamasına, “Havale” butonunu tıkladığınızda size özel oluşturulan
referans numarasını yazmanız gereklidir. Bu ödeme yönteminin seçilmesi halinde, ödeme sağlayıcı
kuruluşlar tarafından ilgili ödeme için havale veya EFT masrafları ALICI’ ya yansıtılabilir. Böyle bir
durumda, SATICI’ nın ilgili havale veya EFT masraflarından sorumluluğu yoktur.
Ödeme sırasında ALICI tarafından yapılabilecek hatalar nedeni ile ödemede çıkabilecek aksaklıklardan
SATICI sorumlu değildir.
İnternet üzerinden kredi kartı ile yapılan ödemelerin bedelleri üyenin kredi kartından otomatik olarak
çekilir. Ödeme işlemi onaylandıktan sonra Çözücü Paket Kredileri kullanıma açılır. ALICI Havale/Eft ile
ödemeyi gerçekleştirdiğinde, Paket Bedelinin hesaba geçmesinin ardından 24 saat içerisinde krediler,
KULLANICI’ nın erişimine online açılır. SATICI, Çözücü uygulamasında indirim veya artırım ücret
uygulamasını döneme göre değiştirme hakkına sahiptir.
5. CAYMA HAKKI
İşbu Sözleşme konusu Çözücü hizmetleri, KULLANICI’ ların sorularının Eğitmenler tarafından Uygulama
üzerinden çözülmesine yönelik online eğitim hizmetlerini içerir. Bu bakımdan, 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun’ a dayanarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/ğ
Maddesi uyarınca elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim
edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmelerkapsamında cayma hakkının bulunmadığı hizmetlerden
olması sebebiyle ALICI’ nın cayma hakkı bulunmamaktadır.
6. GENEL HÜKÜMLER
6.1. İşbu Sözleşme ALICI ve SATICI arasında; ALICI tarafından Ön Bilgilendirme Formu’ nun
okunduğunun ve teyit edildiğinin; İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ nin okunduğunun ve kabul edildiğinin
beyan edildiği sırada internet üzerinden akdedilmiş olur ve bu andan itibaren hüküm ve sonuçlarını
doğurur. Sözleşme'nin bir nüshası ALICI’ nın belirttiği e-mail adresine gönderilir.
6.2. ALICI, satın aldığı Paket ile ilgili; Ön Bilgilendirme Formu’ nu okuyarak, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni
onaylamasını; Paket Bedeline ilişkin ödemeyi gerçekleştirmesini müteakip başka bir işleme gerek
kalmaksızın satış tamamlanır. Anılan onay işlemleri, Çözücü Uygulaması’ nın kullanım kapsam ve
şartlarını kabul anlamına gelir. Bu suretle alınan Pakette belirlenen soru çözüm kredileri, Çözücü
Uygulamasının Kullanım Koşulları kapsamında KULLANICI’ nın kullanımına, online olarak açılır.
6.3. Satın alınan pakette belirlenen soru çözüm kredileri, kredilerin KULLANICI’ nın kullanımına açıldığı
tarihten itibaren 1 yıl sürelidir.
6.4. ALICI, KULLANICI’ ya ait bilgileri tam ve eksiksiz şekilde girmekle yükümlü olup, ALICI’ nın eksik
veya hatalı şekilde bilgi vermesi halinde ve Paket kredilerinin kullanıma açılamaması durumunda,
SATICI’ nın sorumluluğu bulunmamaktadır. ALICI, işbu zleşme’nin kurulması esnasında SATICI
tarafından KULLANICI’ ya ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin gerekli bilgilerin temin edildiğini, bu
kapsamda SATICI ile paylaştığı KULLANICI’ ya ait kişisel verileri paylaşmaya yetkili olduğunu, KULLANICI’
ya yönelik KVKK kapsamında gerekli aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini (gereği halinde açık
rızasını aldığını), bu sebeple her türlü sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder.
6.5. Satın alınan Paket in özelliğine göre, Ön Bilgilendirme Formunda ayrıntıları, süresi ve şekli
belirlendiği üzere, taahhüt edilen edimler SATICI tarafından İşbu Sözleşmeye ve Ön Bilgilendirme
Formuna uygun olarak ifa edilir.
6.6. Satın alınan soru kredi paketi, satış ve kullanımı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile ilgili mevzuat hükümlerine
tabidir.
6.7. Satın alınan her bir kredi paketi Sözleşmede belirtilen sürede, her halde 30 günlük yasal reyi
aşmamak kaydıyla ile KULLANICI’ nın kullanımına açılır. Bu süre içinde Çözücü Paketi kullanıma açılmaz
ise KULLANICI sözleşmeyi sona erdirebilir.
6.8. ALICI, satın aldığı kredi paketinin bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, SATICI’ nın
Çözücü Paketini KULLANICI’ nın kullanımına açma yükümlülüğü sona erer.
6.9. Çözücü Paketi KULLANICI kullanımına açıldıktan sonra, ALICI’ nın ödeme yaptığı kredi kartının
yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan paket bedeli ilgili banka veya
finans kuruluşu tarafından SATICI' ya ödenmez ise, SATICI sözleşmeyi sona erdirir.
6.10. SATICI’ nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve kredi paketi süresinde kullanıma açılmaz
ise, durum ALICI’ya bildirilir. ALICI, siparişin iptalini veya engel ortadan kalkana dek dijital içeriğin
kullanıma açılmasının ertelenmesini talep edebilir. ALICI siparişi iptal ederse; ödemeyi havale/eft ile
yapmış ise iptalinden itibaren iade ödemesi 10 gün içerisinde gerçekleştirilir. ALICI, ödemeyi kredi kartı
ile ödeme yapmış ise ve ödemeyi iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 10 gün içinde hizmet bedeli
bankaya iade edilir. Ancak ALICI, ilgili bankanın para iadesini hesabına 2-3 haftalık bir sürede
yapabileceğini kabul eder ve SATICI’ nın bundan doğan bir sorumluluğu olmadığını bilir.
7. KULLANICININ ÇÖZÜCÜ UYGULAMASINDAN DOĞAN BEYAN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
7.1. KULLANICI, madde 3’ te belirtilen, satın almış olduğu Çözücü Paketi’ ni satın almadan önce Paket
ile ilgili tüm ön bilgileri okuduğunu, anladığını, teyit ettiğini ve kabul ettiğini internet ortamında
onaylamakla beyan etmiştir.
7.2. KULLANICI, Çözücü Uygulamasına göndereceği sorunun fotoğrafını çekerken; fotoğrafın bulanık
olmamasına, okunabilir ve sorunun tamamının görünebilir olmasına dikkat eder.
7.3. KULLANICI, Çözücü Uygulamasına hiçbir şekilde okul sınav, ödev veya proje sorusu
göndermeyeceğini kabul eder. Bunun yanında, KPSS ve DGS haricinde kalan Üniversite seviyesindeki
konulara ilişkin soruların Uygulama kapsamında olmadığını kabul eder. Bu bakımdan KULLANICI,
Üniversite seviyesindeki soruları Uygulamaya iletemeyeceğini kabul eder. İletmesi halinde, bu tür
soruların Eğitmenler tarafından çözülmemesinden Çözücü ve Eğitmenlerinin sorumluluğu
doğmayacağını ve bu halde KULLANICI' ya kredi ya da ücret iadesi yapılmayacağını kabul ve taahhüt
eder.
7.5. KULLANICI’ nın, Eğitmen’ lerle uygunsuz, ahlaka aykırı herhangi bir içerik iletemez.
7.4. KULLANICI soru kredilerini, Çözücü Uygulamasına Üye olduğu sırada ve devamında onayladığı
Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşullarına uygun şekilde kullanacağını kabul ve beyan eder.
8. SATICI’NIN BEYANLARI VE TAAHHÜTLERİ
8.1 SATICI, işbu Sözleşme konusu Uygulama’ nın Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen niteliklere
uygun olmasından sorumludur. SATICI tarafından sağlanan Çözücü Uygulama platformunun ALICI’ ya
ait akıllı telefonda çalıştırılması için üçüncü taraflarca sağlanan uygulamalara ilişkin her türlü
sorumluluk KULLANICI’ ya aittir.
8.2 SATICI, Ön Bilgilendirme Formunda mevcut mücbir sebepler hariç olmak üzere, işbu Sözleşme, Ön
Bilgilendirme Formu ve Kullanım Şartları kapsamında Paketin satın alındığı ve kullanımının KULLANICI’
ya açıldığı tarihten itibaren bir yıl sonuna kadar sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür.
8.3 SATICI, Çözücü uygulaması dahilinde kendisinden kaynaklanmayan bir sebep ile hizmetin
imkansızlaşması halinde, sözleşmenin ifasının imkansız olduğunu öğrendiği tarihten itibaren 3(üç) n
içinde ALICI' ya bildirmekle ve bu sürede hizmeti durdurmakla yükümlü olacaktır. SATICI ayrıca söz
konusu Uygulama ile ilgili meydana gelecek değişiklikleri https://cozucu.app web sitesinde, SMS
vasıtası ile veya belirleyeceği diğer bir yöntem ile tüm ALICI/KULLANICI' lara duyurmakla yükümlüdür.
8.4 Çözücü platformu; yazılım geliştirme, güncelleme ve benzeri sebeplerle belirli günlerde erişime
kapatılabilmektedir. ALICI/KULLANICI, dijital eriklerin SATICI dan kaynaklanmayan sebeplerle
kesintiye uğraması ya da performans seviyesinde farklılıklar gözlenmesi halinde SATICI’ nın bu durumu
düzeltmek için gerekli özeni ve çabayı gösterdiğini bilir ve anılan durumlarda SATICI’ nın tazminat
yükümlülüğü bulunmadığını beyan ve kabul eder.
8.5 SATICI yalnızca işbu Sözleşme’ de ve Ön Bilgilendirme Formu’ nda bilgileri yer alan Paket
içeriğindeki sayı kadar kredilerin kullanılmasını ve videolu çözümlerinin edinilmesini KULLANICI ya
sağlamakla yükümlü olup; ALICI/KULLANICI’ya bir başarı veya kesin bir sonuç taahhüdünde
bulunmamaktadır. Çözücü platformu ALICI/KULLANICI’nın subjektif beklentisine uygun olmamasından
ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde SATICI sorumlu
değildir.
8.6 SATICI, Çözücü Uygulaması ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya
hasarlardan, veri kaybından veya herhangi bir ses, görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki
hata, hasar ya da bozulmalardan; Çözücü Uygulamasının KULLANICI tarafından kullanımı neticesinde
oluşacak herhangi bir telif hakkının ve/veya mülkiyet hakkının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu
olmayacaktır.
8.7 SATICI, Çözücü uygulaması arayüzünde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma,
makul sınırlar içinde kalmak üzere, gerekli olan aracı ve/veya özellikleri kaldırma ve/veya yeni bir araç
ve/veya özellik ekleme, içerikleri güncel eğitim programlarına uygun hale getirmek amacıyla
güncelleme yapma yetkilerine sahiptir.
9. ELEKTRONİK İLETİ
SATICI, Çözücü Uygulaması’na ilişkin hizmetin ifasının yerine getirilebilmesi sebebiyle, ödemenin
gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak ve arıza-hata durumlarının düzeltilmesi aşamalarında ALICI’ ya
yapacağı bilgilendirmeleri ALICI’ nın izni olmaksızın yapabilir.
10. SÖZLEŞMENİN, SÜRESİ, SONA ERMESİ VE FESHİ
10.1. Sözleşmenin resi ALICI tarafından Paketin alındığı ve KULLANICI’ nın hesabına tanımlandığı
tarihten itibaren 1 yıldır. Bununla birlikte, üyeliği devam eden KULLANICI’ nın Üyelik ve Kullanım
Koşulları bakımından yükümlülükleri devam eder.
10.2. İşbu Sözleşme, 10.1. bendinde belirtilen dönemin sonunda kendiliğinden sona erer.
10.3. SATICI, ALICI/KULLANICI'nın İşbu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini İşbu Sözleşme’de ve
Kullanım Şartlarında belirtilen şekilde yerine getirmemesi halinde derhal Sözleşme’yi feshedebilir. Bu
halde ALICI/KULLANICI, SATICI’ dan hiçbir bedel talep edemez.
11. YETKİLİ MAHKEME
İşbu Sözleşme’ den dolayı ihtilaf vukuunda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri
yetkili olacaktır.
12. YÜRÜRLÜK
İşbu Sözleşme ALICI/KULLANICI tarafından okunarak elektronik ortamda onaylandığı takdirde tüm
hüküm ve koşullarıyla yürürlüğe girecektir. ALICI/KULLANICI, bu hususu bilerek Sözleşme’ yi okumuş ve
onaylamıştır.
İşbu Sözleşmenin bir örneği, Paket satın alma sırasında Üyelik formunda bildirilen e-posta adresine
ALICI/KULLANICI tarafından muhafaza edilmek üzere otomatik olarak gönderilecektir.