Mesafeli Satış Sözleşmesi

ÇÖZÜCÜ MESAFELİ SATIŞ VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

  1. DH Yazılım: cozucu.app internet sitesinin ve Çözücü Mobil Uygulamalarının her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkına sahip olan Dh Yazılım Ve Bilişim Teknolojileri Ticaret Ltd. Şti.’ni

  2. Kullanıcı: Çözücü hizmetinden yararlanmak isteyen gerçek veya tüzel kişiyi

 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

  1. Bu sözleşme DH Yazılım ile sözleşmeyi okuyup kabul linkini tıklayan çözücü hizmetinden yararlanmak isteyen kişi arasında aşağıda detayları açıklanan Online Eğitim Hizmeti için imzalanmıştır.

  2. Kullanıcı bu hizmet sözleşmesini okuyup kabul ettikten sonra bu hizmetten yararlanabilir ve sadece bu anlaşmada geçen maddelerde belirtilmiş haklara sahiptir.

  3. Bu hizmeti ilk defa kullanmadan önce Kullanım Sözleşmesinin tamamını dikkatle okuyunuz. Kullanıcı bu hizmeti ilk kullanımından veya çalıştırmasından itibaren burada geçen anlaşma koşullarından haberdar kabul edilir. Bu metni okuduğu, anladığı ve buradaki koşullarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır.

  4. İş bu sözleşmeyi kabul etmekle birlikte kullanıcı fiil ehliyetine sahip olduğunu kabul eder. Kullanıcı 18 yaşından küçük olması halinde Çözücü Uygulamasından velisinin onayı ve vasıtasıyla faydalanabileceğini kabul eder.

  5. Kullanıcı bu hükümleri kabul etmemesi halinde hizmetten yararlanamaz, soru gönderemez, videolu cevapları izleyemez.

 3. KULLANICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  1. Bu hizmetle ilgili tüm fikri ve sınai haklar DH Yazılım’a ait olup, eserin izinsiz olarak kullanılması, çoğaltılması, yayılması, satışa sunulması ve benzeri durumlarda ilgili kişi veya kişiler hakkında hukuki ve cezai yaptırımlara başvurulacaktır.

  2. Çözücü Uygulamasının içindeki sunumların, yazılımların, grafik kullanıcı arabirimlerinin, seslerin ve videoların kullanıcı tarafından aşağıda belirtilen hükümlere uygun olarak kullanılmasını şart koşar.

  3. Kullanıcı münhasıran eserin kullanma hakkına sahiptir. "Kullanım Hakkı", ürünün kullanılmasını, saklanmasını, yüklenmesini, çalıştırılmasını ve görüntülenmesini satın alındığı sürece içermektedir. Kullanım hakkı tanınan kullanıcı eserde değişiklik yapamaz, eseri çoğaltamaz, eseri yayamaz, başkalarının kullanımına sunamaz, eserden yararlanarak yeni bir eser oluşturamaz, eserin lisans ya da kontrol özelliklerinden herhangi birini devre dışı bırakamaz.

  4. Bu ürün ister bireysel, ister kurumsal olarak satın alınmış olunsun, DH Yazılım tarafından tek bir gerçek kişi üzerine kaydedilir ve sadece o kişi tarafından belirtilen süre içinde kullanılabilir.

  5. Ürün hakkında yeterli bilgiye ve sistem gereksinimlerine sahip olduğuna inanan kullanıcı, şifre ve kullanıcı adını almak üzere cozucu.app internet sitesine veya Çözücü Mobil Uygulamasına giriş yapar. Üye kaydını gerçekleştirir.

  6. Üye, sözleşme kapsamında kendisine daha önce başka üyelerce seçilmemiş bir kullanıcı adı ve şifre belirler. Kullanıcı adı ve şifrenin seçimi, korunması tamamıyla üyenin sorumluluğundadır. Şifre sadece üye tarafından bilinir. Şifresini yanlış giren üye, şifremi unuttum bölümünden kendi e-mail adresine şifresinin gönderilmesini sağlayabilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. DH Yazılım şifresini yanlış kullananlardan doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

  7. Kullanıcının üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini doğru girmesi gereklidir. Bu işlem üye girişi yapmak şeklinde tanımlanır. Üyenin faydalanacağı uygulamalar, bedelini ödediği paketlere bağlı olarak giriş yaptıktan sonra üyeye gösterilecektir.

  8. Kullanıcı olma kişiseldir. Başkasına devredilemez ve kullandırılamaz.

  9. Kullanıcı, Çözücü Uygulamasının hizmetlerinden yararlandığı sırada, üyelik formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya eksik olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini kabul eder. Kullanıcı üyeliğin devamı sürecinde Çözücü Uygulaması tarafından istenilen gerekli bilgileri eksiksiz ve doğru olarak vermekle yükümlüdür.

  10. Kullanıcı bilgilerinde ki adres, telefon vb. gibi her türlü değişikliklerde DH Yazılım’a bilgi vermek zorundadır.

  11. Sisteme giriş yapan kullanıcı satın almak istediği paketi seçer, yönergeleri takip ederek ödeme işlemini gerçekleştirir ve soru sorma hakkını satın alır. Kullanıcı almış olduğu paketi sadece kendi kullanabilir. Bu hizmeti başkalarının kullanımına açamaz, kiraya veremez.

  12. Kullanıcı soru olmayan bir içerik göndermesi durumunda kendisine cevap için dönülmeyecek ancak ilgilileri meşgul etmesinden ötürü hizmet karşılığı ücret hesabından düşecektir.

 4. TELİF HAKLARI VE KULLANIM KISITLAMALARI

  1. Sunumlar, görseller, metinler, videolar, ses kayıtları ve konuşmaların bütün telif hakları DH Yazılıma aittir. Kullanıcı; sunumları, görselleri, metinleri, videoları ses kayıtlarını ya da konuşmaları DH Yazılımdan izin almadan kullanamaz.

  2. Çözüm videolarının veya sağlanan materyallerin toplu halde izinsiz gösterimleri veya kullanımı olduğu takdirde gösterimi yapan organizasyon, şirket, kişi veya kurum; faaliyete katılan her bir kişi için gerekli olan kullanım bedelini DH Yazılıma ödemekle yükümlüdür. Söz konusu gösterim için şifre bilgilerini veren ya da paylaşan kullanıcı doğacak olan hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur.

  3. Çözüm videolarını veya içinden alınmış görsel malzemeyi, sunumları, sesleri, videoları ve ilgili olabilecek her türlü medyayı aynı veya alıntılanmış şekilde herhangi bir medya şeklinde çoğaltmak, kopyalamak, yayınlamak ya da dağıtmak kesinlikle yasaktır.

  4. Kullanıcı Çözücü Uygulamasına ilişkin hiçbir yazılım veya içeriği kopyalayama, uyarlayamaz, değiştiremez.

 5. SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME

  1. Sözleşme bedeli tüm vergiler dahil, cozucu.app internet sitesinde veya Çözücü Mobil Uygulamasında yazılı olarak belirtilen paket ücretidir. İnternet sayfasında veya mobil uygulamada gösterilen şekilde gerekli ödeme işleminin tam olarak yapılması şarttır. Bu konuda üye tarafından yapılabilecek hatalar nedeni ile üyelikte ve ödemede çıkabilecek aksaklıklardan DH Yazılım sorumlu değildir.

  2. İnternet üzerinden kredi kartı ile yapılan ödemelerin bedelleri üyenin kredi kartından otomatik olarak çekilir. Ödeme işlemi onaylandıktan sonra eğitimler kullanıma açılır.

  3. Üye isterse DH Yazılımın banka hesabına paket bedelini yatırarak da ödeme yapabilir. Bu durumda gerekli ücretin hesaba geçmesinin ardından 24 saat içerisinde kullanıma açılır.

  4. Satın alınan paketin kullanım süresi 1 (bir) yıldır. Bir yıl içinde kullanılmayan haklar geçerliliğini yitirir, daha kullanılamaz, gelecek seneye devretmez.

  5. DH Yazılım paket ücretlerinde indirim veya artırım uygulamasını döneme göre değiştirme hakkına sahiptir.

  6. Kullanıcı üyelerin satın aldıkları ürünün satış, teslim ve iadesi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.DH Yazılım tarafından cozucu.app internet sitesinde veya Çözücü Mobil Uygulamasında satılan tüm ürünler Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 14 maddesinin ğ bendinde sayılan Cayma Hakkının Kullanılamadığı Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallardan olduğu için hiçbir şekilde iade söz konusu olamaz.

 6. ÖZEL HÜKÜMLER

  1. Kullanıcı verilerinin, DH Yazılımın ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunması nedeni ile meydana gelebilecek zararlardan ötürü DH Yazılımın sorumlu olmayacağını kabul eder.

  2. Kullanıcı, kurallara aykırı davrandığı takdirde DH Yazılım gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu kabul eder.

  3. Kullanıcı, hizmetin kullanımı ile ilgili internetten kaynaklanan sorunlardan DH Yazılımı sorumlu tutmayacağını kabul eder.

  4. Kullanıcı site geneline zarar verecek veya DH Yazılımı başka sitelerle davalık duruma getirecek zarar verici iş ve eylemlerde bulunmayacağını taahhüt eder. Bulunulduğu takdirde bundan doğacak zararlardan sorumlu olacaktır.

  5. Çözüm videoları ile cozucu.app internet sitesi veya Çözücü Mobil Uygulaması üzerinden gönderilen materyaller orjinal sanat eserleri ve tasarım ürünlerinin tüm fikri hakları eser ve tasarım sahiplerinin olup 5846 sayılı kanuna göre koruma altındadır. cozucu.app internet sitesi veya Çözücü Mobil Uygulaması içerisindeki her türlü yazılı ve görsel (video, fotoğraf, vs) içeriğin bilgisayara indirilmesi (download edilmesi), kopyalanması, çoğaltılması, bir web sitesinde veya diğer herhangi bir mecrada yayınlanması, bir web sitesinin içinde frame, i-frame ve benzeri şekillerde gösterimi, izin alınmadan link verilmesi yasaktır. Aksine davranışlar Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca suç teşkil edecek olup, bu tip davranışlarda bulunan kullanıcıların, cozucu.app internet sitesi ve Çözücü Mobil Uygulaması’nın sahibi Dh Yazılım Ve Bilişim Teknolojileri Ticaret Ltd. Şti.’ne cezai şart olarak her bir ihlal için fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla en az 300.000 USD'yi (ÜçYüzbin Amerikan Doları) ödemeyi, bu cezai şartın fahiş olmadığını, ihlalin ve kusurun ağırlığına göre DH Yazılımın bu ceza miktarı artırabileceğini ve mahkemelerden tenkisini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 7. UYGULANACAK HÜKÜMLER VE YETKİLİ MERCİ

  1. Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler ve bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları uygulanacaktır.

  2. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkeme ve icra müdürlüklerinin yetkili olduğu kararlaştırılmıştır.